smahu správy

Dávno, pradávno...

obrazokTri nádoby na záver

Rozlúčime sa s putovaním dávnymi – pradávnymi dejinami Stropkova a jeho regiónu rozprávaním o troch archeologických nálezoch zo zbierky J. Cichého – takmer celých nádobkách, reprezentantoch vyše tristoročného obdobia od záveru 14. po 17. storočie.
Každý z nálezov pochádza z inej polohy a z iného obdobia.

Najstaršou nádobou je neveľký hrniec okrovej farby s jednoduchým, šikmo zrezaným a vyhnutým okrajom, nájdený v areáli bývalej STS. Hrniec je veľmi pekným a pravdepodobne najstarším zachovaným predstaviteľom stredovekého hrnčiarstva z územia Stropkova. Má zaujímavú výzdobu: na hrdle hustú vlnovku a ďalšie dve voľnejšie nepravidelné vlnovky sú na jeho pleciach. Medzi touto archaickou vlnovkovou výzdobou sa nachádzajú štyri obvodové ryhy. Vlnovky na pleciach hrncov boli typické pre slovanskú včasnostredovekú keramiku v 9.-10. storočí, pričom však tento ornament prežíva ešte hlboko do stredoveku. Stropkovský nález je datovateľný na prelom 14. a 15. storočia, najneskôr do 1. polovice 15. storočia. Je to obdobie výstavby hradu, kedy panstvo vlastnila rodina Perínskovcov.
Ďalšou stredovekou nádobkou je malá sivá šálka, vyhotovená redukčným výpalom, s odlomeným uchom a so žliabkom na vnútornej strane okraja, ktorý slúžil na zachytenie pokrievky. Nádobka má na pleciach výzdobu v tvare závitnice z dvoch až troch žliabkov. Našla sa na Zámockej ulici a patrila asi k vybaveniu hradnej kuchyne. Je pomerne malá na prípravu jedla, slúžila zrejme na pitie alebo na úschovu kuchynských ingrediencií nevyhnutných pri varení (nar. masti a pod.). Datujeme ju do 15.-16. storočia.
Posledným nálezom zo zbierky J. Cichého je miniatúrna vázička z bielej hliny, nájdená na Hviezdoslavovej ulici. Nádobka je kvalitne vyhotovená, má široko vyhnutý okraj, odsadené dno a žliabkovanú závitnicu na pleciach. Povrch je pokrytý svetlozelenou polevou. Tento gracilný predmet mohol slúžiť ako ozdobný i praktický prvok stolovania. Núka sa funkcia malej vázičky, ale nádobka mohla byť používaná aj na korenie, soľ či nejaké vonné mastičky. Datovanie tohto predmetu bez sprievodných nálezov nie je jednoznačné. Zaraďujeme ho preto len rámcovo do 16.-17. storočia.
Tromi zaujímavými nálezmi z územia Stropkova symbolicky ukončujeme seriál o najstarších dejinách nášho regiónu sprostredkovaný archeológiou. Určite to nie je verný a plastický obraz života mestečka a jeho okolia v minulosti. Archeologické nálezy predstavujú možno len 1 percento toho, čo človek skutočne používal a čo tvorilo kulisy jeho všedného i slávnostného dňa. Z pravekých a protohistorických úsekov dejín nepoznáme a nikdy nespoznáme ani reč, ktorou tu človek hovoril, ani jeho myslenie, zvyky, kultové obrady… Aspoň niečo – to, čo našlo aký-taký odraz v hmotných prameňoch – sme však odkryli. Vieme, že sa tu sporadicky objavili ľudia už v dobe kamennej, intenzívne potom v jej závere, kedy tu svojim zosnulým budovali impozantné mohylové pamätníky. V mladších úsekoch doby bronzovej sa tu objavili obchodníci-kovolejári, ktorí sa miestami načas aj usadili. Na staré slovanské osídlenie poukazujú miestne názvy, i keď priame archeologické doklady zatiaľ chýbajú. A stredovek a novovek poskytli už mnoho nálezov najmä z hradných lokalít – Mrázoviec a Stropkova. Budúcnosť a jej objavy budú určite prikladať ďalšie podnetné kamienky do mozaiky minulosti tohto malebného kúta Slovenska. Radi vám o nich prinesieme nové informácie.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ Stropkov

obrazok

redakcia | 9. 8. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 195x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou