smahu správy

22. ročník Chovateľskej prehliadky trofejí v okrese Stropkov

obrazokPrvá chovateľská prehliadka trofejí za okres Stropkov sa konala v roku 1996. Predchádzalo jej územno-správne členenie Slovenska a vznik okresu Stropkov. Predtým bol Stropkov súčasťou okresu Svidník, preto sa pred rokom 1996 konali chovateľské prehliadky pod hlavičkou okresu Svidník. Chovateľská prehliadka je každoročne v našom okrese organizovaná Obvodnou poľovníckou komorou v zmysle zákona č.274/2009 o poľovníctve a vykonávacej vyhlášky MP SR č.344/2009.

„Návštevníci si mohli na chovateľskej prehliadke prezrieť 99 ks jeleních trofejí, 91 ks srnčích trofejí, 15 ks diviačích trofejí z dospelých diviakov, 6 ks trofejí jazveca, 1 trofej psíka medvedíkovitého a zlatou medailou ocenené jelenie zhody. U jelenej zveri splnili podmienky na udelenie striebornej medaily dve trofeje a 7 trofejí dosiahlo bodovú hodnotu na udelenie bronzovej medaily. U srnčej zveri to bola 1 strieborná a 3 bronzové medaily a u diviačej zveri to bola 1 strieborná a 2 bronzové medaily,“ uviedol predseda OPK Stropkov Radoslav Smetanka a dodal, že zaujímavosťou je, že z piatich predložených jazvecov dosiahla 1 trofej striebornú a 3 bronzovú medailu. „Aj keď je početnosť voľne žijúcej zveri stále vyššia, nedarí sa nám zatiaľ v rámci manažmentu zveri dosahovať u trofejových jedincov najvyššie bodové hodnoty. Nedá sa teda povedať čo bolo naj trofejou, lebo každá má pre lovca svoju neopísateľnú hodnotu, nakoľko je spojená s nezabudnuteľným zážitkom a spomienkami, ktoré mu bude dlhé roky pekne vypreparovaná pripomínať,“ povedal.
Aj tohtoročná chovateľská prehliadka mala okrem reprezentatívnej, aj dôležitú poznávaciu, výchovnú a vzdelávaciu funkciu, najmä vo vzťahu k deťom a mládeži. Veď práve z ich radu vyrastú nasledovníci členov poľovníckych združení nášho regiónu a zapálení strážcovia i ochrancovia poľovnej zveri a tunajšej prekrásnej prírody. Aj z tohto dôvodu bola chovateľská prehliadka tradične spojená s výstavou trofejí pre školy s prezentáciou detských výtvarných a priestorových prác s tematikou poľovníctva a ochrany prírody. „Tohtoročnú prehliadku sme pre školy obohatili o program, ktorý sa konal v piatok. Zúčastnili sa na ňom stovky detí, ktoré boli milo prekvapené vystúpením lesničiarov zo Strednej lesníckej školy v Prešove s prezentáciu poľovníckych signálov. Nasledovala krátka, no pre deti pútavá prednáška o poslaní poľovníctva a lesníctva, ktorú odprezentoval zástupca štátnych lesov Ing. Ladislav Čečko,“ priblížil R. Smetanka. Dodal ešte, že v kinosále si deti pozreli film Slovenskej lesníckej komory o ochrane lesov s názvom „ Zomierajú postojačky“. V kinosále boli potom za slávnostných zvukov lesných rohov ocenené za svoje víťazne výtvarné a priestorové práce, ktoré si z rúk primátora O. Brendzu a zástupcov OPK Stropkov prevzali vecné ceny. Kompletné výsledky súťaže prinášame na strane 8.
Nasledovala samotná prehliadka trofejí spojená s výstavou preparátorských a rezbárskych prác a v rámci kynológie sa predstavil klub chovateľov duričov a naše národné plemeno Slovenský kopov.
V nedeľu, posledný deň chovateľskej prehliadky, za účasti plnej sály poľovníkov nášho okresu sa po príhovore predsedu OPK Stropkov Mgr. Radoslava Smetanku k prítomným prihovoril aj primátor mesta Stropkov. Z odbornej stránky chovateľský rok a poľovnícku sezónu v okrese zhodnotil predseda hodnotiteľskej komisie Ing. Marián Maliňák.
„Ako organizátori sme si nevedeli predstaviť vhodnejšiu príležitosť, ako je chovateľská prehliadka, na ktorej sme za zvukov lesníc poďakovali človeku, ktorí celý svoj život zasvätil poľovníctvu a ochrane prírody. Takto slávnostne sme teda vyjadrili úctu pánovi Jurajovi Husárovi, ktorý 51 rokov svojho života obetoval práci v organizačných štruktúrach SPK a SPZ. Jeho rukami prešli asi všetky generácie poľovníkov v okrese Stropkov a má veľkú zásluhu pri zveľaďovaní poľovníctva nielen na okresnej, ale celoslovenskej úrovni,“ povedal predseda OPK.
Ako ďalej R. Smetanka uviedol, na pódiu tiež privítali vzácnu návštevu, profesora Juraja Cibereja, predsedu Slovenskej hodnotiteľskej komisie, ktorý túto chovateľskú prehliadku obohatil o zaujímavú odbornú prednášku a praktické poznatky na základe dlhoročnej praxe a publikačnej činnosti. „Každý účastník sa mohol presvedčiť, že tohtoročná chovateľská prehliadka bola bohatšia, zaujímavejšia a pre mladú aj staršiu generáciu pútavejšia. Na základe pozitívnej odozvy zo strany poľovníckej aj nepoľovníckej verejnosti sme si dali predsavzatie, že v budúcom roku ju urobíme ešte zaujímavejšou,“ dodal R. Smetanka a aj touto cestou sa poďakoval členom obvodnej hodnotiteľskej komisie, zamestnancom kancelárie OPK M. Sahajdovi a J. Husárovi a v neposlednom rade primátorovi mesta Stropkov a zamestnancom OŠK pri MsÚ za ich pomoc a ochotu pri organizovaní vrcholu chovateľskej a loveckej sezóny 2018/2019.
„Každý racionálne a triezvo zmýšľajúci človek si o fungovaní prírody a človeka z dostupných relevantných informácií urobí obraz sám. Nepotrebuje na to samozvaných vševedov spoza obrazoviek počítačov, žijúcich svoj virtuálny život často bez akejkoľvek osobnej skúsenosti s fungovaním zákonov prírody. Mnohí z nich, prikrytí anonymitou elektronických médií, sú pripravení kedykoľvek, kdekoľvek a akýmkoľvek spôsobom spochybniť historické, environmentálne a spoločenské princípy moderného poľovníctva a lesníctva. Nastal akýsi fenomén v podobe povyšovania vlastných názorov samozvaných odborníkov z radov rôznych aktivistov nad objektívne skúsenosti z praxe a výsledky výskumu generácií renomovaných autorít a odborníkov z oblasti poľovníctva a lesníctva,“ odkázal v závere R. Smetanka všetkým, ktorí poľovníctvo a lesníctvo vnímajú ako negatívny fenomén našej spoločnosti.

obrazok obrazok

Andrea Fecková | 12. 4. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 247x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou