smahu správy

Spoločnými silami za efektívne separovanie odpadu v meste Stropkov

obrazokSlužba mestský podnik Stropkov sa zapojil do projektu spolufinancovaného EÚ. Spočíval v nákupe zariadení na zber a zhodnocovanie BRKO. V rámci projektu sa postavila kompostáreň pre mesto Stropkov v katastrálnom území Chotča, vďaka čomu budú mať občania mesta Stropkov možnosť bezplatne odovzdať biologicky rozložiteľný komunálny odpad na novovybudovanej skládke BRKO s cieľom zabránenia vzniku čiernych skládok.

„Poslednou etapou v rámci ukončenia tohto projektu je rozvoz 350 nádob obyvateľom rodinných domov v meste Stropkov bezplatne. Občanom už boli rozoslané kalendáre, v ktorých majú hnedou farbou vyznačené dátumy vývozu BRO. K BRO nie je možné radiť tepelne upravený biologicky odpad, napr. ostatky jedál. Každý občan dostane zmluvu o výpožičke nádoby, ktorú je potrebné vyplniť a podpísať. Ak občan nebude zastihnutý doma, bude mu ponechaný oznam, kde si túto nádobu môže vyzdvihnúť po podpise zmluvy. Nádoby na BRO odpad pre občanov budú poskytnuté bezplatne,“ zdôraznil D. Lukáč poverený riadením Služby m. p. a dodal, že ide o vyvrcholenie projektu, súčasťou ktorého bolo zakúpenie 350 ks hnedých nádob. S vývozom BRO odpadu v týchto nádobách sa začne v apríli podľa dátumov určených v kalendári. „Uvidíme ako to budeme kapacitne stíhať, v prípade potreby plánujeme zakúpiť ďalšie nádoby, ktoré budú občanom zapožičané zdarma,“ uviedol D. Lukáč.
Mestský podnik Služba tiež informoval o pristavení dvoch veľkokapacitných kontajnerov, z ktorých je jeden určený na objemový odpad a druhý pre vývoz BRO (biologický rozložiteľný odpad) od 1. marca do 10. apríla. „Veľkokapacitné kontajnery Služba poskytla pre väčšie kusy BRO odpadu, ktoré sa do malých nádob nezmestia. Ide prevažne o konáre, ktoré následne vyvezieme a použijeme na štiepku, z ktorej pripravíme kompost, ktorý je pre občanov k dispozícii zdarma, prípadne sa využíva na výsadbu zelene v meste Stropkov. Mrzí ma, že napriek tomu, že sú veľkokapacitné kontajnery označené nálepkami, ľudia tieto označenia s presným určením čo do daného kontajnera patrí, jednoducho ignorujú,“ povedal D. Lukáč a vyzval ľudí k väčšej spolupráci a ohľaduplnosti.
Kontajnery sú označené nálepkami, na ktorých je čitateľne uvedené na aký odpad je daný kontajner určený, apelujeme preto na všetkých občanov mesta Stropkov, aby toto označenie rešpektovali a spoločnými silami tak prispeli k efektívnemu separovaniu. V konečnom dôsledku to bude mať pozitívny dopad na nás všetkých.
„Kontajnery sú poskytnuté ešte o 10 dní dlhšie ako boli minulý rok. Ak vznikne požiadavka, vieme kontajnery vyprázdniť a poskytnúť ich ešte raz, aby sme ľudí neobmedzovali a aby sme zamedzili vzniku čiernych skládok. Nech je jarné upratovanie efektívne, aby sme kapacitne vyviezli čo najviac odpadu,“ uviedol D. Lukáč.
Je nesmierne dôležité správne separovať a dodržiavať pravidlá, aby sa nezničila nová technika a stroje, prípadne aby sa nemuselo zbytočne investovať do opráv len preto, lebo ľudia pristupujú k separovaniu odpadu nezodpovedne. Je to mesto nás všetkých, v konečnom dôsledku je našou vizitkou ako okolie vyzerá.
Mestský podnik Služba vytvára vhodné podmienky na separovanie odpadu, ktoré poskytuje občanom bezplatne. Treba preto spolupracovať a byť nápomocný pri triedení odpadu a hlavne je nevyhnutné rešpektovať označenia a pokyny pre separovaný zber.

obrazok

Andrea Stupáková | 15. 3. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 203x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou