smahu správy

Prvé pracovné zasadnutie novozvolených poslancov MsZ v Stropkove

Hospodáriť budú s vyše 10,6-miliónovým rozpočtom

Na prvom pracovnom zasadnutí sa v polovici decembra stretli novozvolení poslanci MsZ. Na ustanovujúcom zasadnutí boli zvolení členovia mestskej rady a predsedovia piatich komisií pracujúcich pri zastupiteľstve. V úvode druhého zasadnutia boli zvolení členovia jednotlivých komisií z radov poslancov i odbornej verejnosti. Témou zasadnutia bol aj programový rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov a ktorý je základom finančného hospodárenia mesta Stropkov.

„Programový rozpočet mesta na roky 2019 až 2021 je zostavený v súlade s platnými právnymi normami regulujúcimi činnosť samosprávy. Návrh rozpočtu mesta Stropkov na rok 2019 bol spracovaný na základe požiadaviek jednotlivých odborov Mestského úradu, obchodných spoločností, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,“ uviedol vedúci finančného odboru J. Polák.
Zastupiteľstvo schválilo budúcoročný rozpočet s plánovaným prebytkom 1720 eur. Samospráva ráta s príjmami vo výške 10 601 443 eur, výdavky sú rozpočtované na sumu 10 599 723 eur. Medzi najvýznamnejšie budúcoročné investície mesta bude patriť rekonštrukcia budovy Mestského úradu financovaná z eurofondov v celkovej výške takmer 750 tis. eur. Za takmer 188 tis. eur sa vďaka EÚ zmodernizujú učebne v ZŠ na Konštantínovej. Ďalšou z investícií bude zateplenie Mestskej športovej haly za vyše 115 tis. eur. „Plánujeme aj vybudovanie novej prístupovej komunikácie do priemyselného parku a pokračovať chceme aj v budovaní moderných polopodzemných kontajnerov. Na miestne komunikácie a parkoviská je v mestskom rozpočte vyčlenených 260 tis. eur,“ priblížil primátor Ondrej Brendza. Samospráva vyčlenila prostriedky aj na archeologický prieskum územia niekdajšieho hradného areálu v centre mesta.
Schválené tiež boli nové zásady odmeňovania poslancov. Poslanci tak budú po jedenástich rokoch odmeňovaní po novom. Najvýraznejšou zmenou je spôsob odmeňovania, kedy sa prechádza z jednotlivých odmien za zasadnutie na mesačnú odmenu, ktorá predstavuje mesačne 1/45 základného platu primátora, čo je v súčasnosti zhruba 60 eur.
Členovia mestskej rady dostanú za každé zasadnutie 40 eur, predsedovia komisií 30 eur a jej členovia, poslanci i neposlanci po 20 eur za zasadnutie.
„Tento návrh bol prerokovaný v mestskej rade a vychádza z možností mesta. Reagujeme na platnú právnu úpravu tak, aby to bolo zosúladené so zákonom, ktorý stanovuje odmeňovanie v samospráve. Pôsobenie v MsZ by nemalo byť motivované odmenou, no odmena by mala byť adekvátna a primeraná, aby zodpovedala okresnému mestu a jeho finančným možnostiam. Doterajšia forma odmeňovania tomu nezodpovedala,“ uviedol O. Brendza.
V rámci nových zásad bola znížená mesačná odmena zástupcovi primátora z 330 eur na 1/12 základného platu primátora, čo je v súčasnosti zhruba 223 eur.
Ďalšie zasadnutie poslancov MsZ v novom roku je naplánované na 6. február 2019.

Andrea Fecková | 11. 1. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 260x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou