smahu správy

Ďalším partnerským mestom Stropkova je ukrajinský Novovolynsk

Mesto Stropkov má v súčasnosti päť partnerských miest, ktorými sú česká Bílina, poľské mestá Bilgoraj, Ropczyce a Krosno a estónske mesto Palamuse. Na zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo v stredu, 12. decembra bolo schválené uzatvorenie zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestami Novovolynsk (Ukrajina) a mestom Stropkov.

Vytvorí sa spolupráca v rôznych sférach sociálno-ekonomického rozvoja na princípoch vzájomného porozumenia a úcty ku kultúram oboch krajín. Novovolynsk rovnako ako mesto Stropkov budú podporovať rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti osvety a vedy, kultúry i umenia, výmenných pobytov mládeže, v oblasti turistiky, rekreácie a športu, ale tiež bezpečnosti a vzájomnej pomoci v prípade živelných katastrof a pohrôm, či iných odvetvových a spoločných záujmov.
Partnerské mestá budú rozvíjať túto spoluprácu prostredníctvom bezprostrednej výmeny kontaktov a skúseností v oblasti miestnej samosprávy, spoločného vypracovania a realizácie projektov s využitím eurofondov, štátneho rozpočtu a iných finančných inštitúcií. Mestá budú vyvíjať spoločné iniciatívy v oblasti kultúry, ochrany kultúrneho dedičstva, športu a turizmu. Od partnerskej spolupráce sa tiež očakáva podporovanie cezhraničnej spolupráce, výmena skúseností a spoločnej činnosti v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia a prírodného dedičstva.
„Na rôznych stretnutiach, kultúrno-spoločenského, či športového charakteru, sme videli možnosť spolupráce štátu a mesta v Európskej únii i mimo nej. Hoci sa mesto nachádza až pri Lvove, máme z histórie veľa spoločného,“ povedal O. Brendza a dodal, že verí, že aj v budúcnosti dokážeme nájsť spôsob a formu spolupráce na predkladanie projektov na vyšší územný celok, ale aj mimo projektových vecí ako napríklad kultúra, šport, či umenie. „Verím, že tejto iniciatíve rozumiete. Je to iniciatíva, ktorej príprava prebieha minimálne rok. Nechceli sme dávať návrh na schválenie dohody pred skončením volebného obdobia, pretože sme to nepovažovali za vhodné, preto sme pristúpili k tomu, že dávame návrh tejto dohody i jej rámce na schválenie v zastupiteľstve dnes,“ priblížil primátor O. Brendza.
„Vítam dohodu, ktorú budeme schvaľovať. Podporujem hlavne spoluprácu medzi bratskými, slovanskými národmi,“ reagoval poslanec S. Kolcún s tým, že by rád nahliadol do textu návrhu tejto zmluvy.
Ako O. Brendza vysvetlil, text zmluvy nie je potrebné predkladať do zastupiteľstva. Dôvodové správy, ktoré sa predkladajú poslancom obsahujú základné zmluvné podmienky. Dôvodová správa obsahuje len tú oblasť, ktorá vychádza zo zmluvy a je samozrejme vypovedateľná z každej strany. „Nepovažovali sme však za potrebné predkladať návrh zmluvy každému poslancovi osobitne,“ reagoval O. Brendza.
Primátor vidí príležitosť v realizácii projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina ENI, ktorého cieľom je zintenzívnenie spolupráce medzi regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankovskou a Černivetskou oblasťou s oprávnenými územiami členských štátov EÚ. Spolupráca bude tiež pozitívne vplývať aj na vytváranie pracovných kontaktov medzi predstaviteľmi podnikateľskej sféry, či pri výmene mládeže a realizácie spoločných mládežníckych projektov.
Poslanci schválili partnerskú zmluvu jednohlasne.

Andrea Fecková | 11. 1. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 195x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou