smahu správy

Osud svidníckej pôrodnice je nezvratný, o urgente sa ešte bude diskutovať

V polovici decembra, presnejšie 17. decembra 2018 bude ukončená prevádzka pôrodníckeho oddelenia a neonatológie vo svidníckej nemocnici arm. generála L. Svobodu. Podľa vyjadrení Sveta zdravia posledných dvanásť mesiacov ukázalo, že aj napriek enormnej snahe a podpore, oddelenie nedokázalo dosiahnuť aspoň 500 pôrodov ročne, čo je považované za bezpečnostné minimum.

O zrušení tohto oddelenia sa diskutovalo už začiatkom roka 2018, kde sa uvádzal ako dôvod nedostatok atestovaných lekárov. Zdá sa, že tentokrát je osud jedinej pôrodnice v regióne pod Duklou nezvratný a po 65 rokoch o ňu prídeme. Mnohých priam bolí srdce a tisnú sa slzy do očí pri predstave, že už sa nielenže nenarodí žiaden Stropkovčan, ale teraz už ani Svidníčan.
Vedenie mesta Stropkov vníma rozhodnutie o zrušení gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo svidníckej nemocnici negatívne. „Naše argumenty za jeho zachovanie sme opakovane prezentovali na stretnutiach so zástupcami spoločnosti Svet zdravia. V súčasnosti koordinujeme svoje kroky spolu s primátorkou Svidníka a primátorom Giraltoviec,“ uviedol primátor mesta Stropkov O. Brendza a dodal, že v utorok budú spoločne rokovať ohľadne nemocnice s ministerkou zdravotníctva v Bratislave.
„Každý poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti musí dnes seriózne zvažovať, na ktoré oblasti sa má zameriavať, pre ktoré špecializácie vie nájsť dostatok kvalitného personálu a ktorým smerom sa vyvíja demografia obyvateľstva. Na zmeny, ktoré pripravuje ministerstvo zdravotníctva spoločne so zdravotnými poisťovňami, sa nemocnice Sveta zdravia pripravujú už dnes. Menšie regionálne nemocnice typu svidníckej sú veľmi citlivé na akékoľvek systémové zmeny. Som presvedčený, že sa nám podarilo nájsť pre túto nemocnicu stratégiu, ktorá jej zabezpečí dlhodobú perspektívu,“ zdôraznil Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia.
Svidnícka primátorka M. Ivančová poďakovala Svetu zdravia za všetku prácu, ktorú je vidieť na chodbách a oddeleniach Nemocnice arm. generála L. Svobodu, na strane druhej vyjadrila ľútosť a sklamanie nad tým, že všetka táto práca je negovaná takýmto veľmi predčasným rozhodnutím. „Výsledky a limity stratifikácie budú jasné koncom roka. Čas, kedy má stratifikácia bežať naplno je od roku 2021. Do tejto doby ide o prechodné obdobie, ktoré podľa vyjadrenia ministerstva má slúžiť na to, aby všetky nemocnice, ktoré nateraz nedosahujú požadované výkony, ich dosahovať mohli. V Dánsku to trvalo 5 až 6 rokov, kým sa nastavili tieto čísla, od svidníckej nemocnice sa požaduje, aby to zvládla za polrok,“ povedala M. Ivančová a dodala, že nemocnica dosahuje 20%-ný medziročný nárast, teda hranicu 400 pôrodov. Je veľmi ťažké získať odborníka, garanta na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ktoré má byť otvorené rok, polrok, či mesiac. Ďalším argumentom prevádzkovateľa nemocnice bolo znižovanie počtu obyvateľov v regióne o 100. „Zrušenie pôrodnice tomuto úbytku v regióne určite neprospeje. Táto pôrodnica je symbolom aj pre nemocnicu, aj pre celý región,“ reagovala.
Svidnícka nemocnica od septembra minulého roka prevádzkovala gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v krízovom personálnom režime a od februára 2018 vyvíjala nemocnica maximálne úsilie pre pokračovanie poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti na tomto oddelení. V marci 2018 získalo oddelenie dvoch nových pôrodníkov, kde jeden z nich má dokonca medzinárodné pracovné skúsenosti ako gynekológ a pôrodník. K dnešnému dňu disponuje novorodenecké oddelenie 11 monitormi dychu a poskytuje aj mnohé iné možnosti a služby. Môžeme teda skonštatovať, že toto gynekologicko-pôrodnícke oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni.
Ďalšie pôsobenie oddelenia bolo však podmienené hlavne zvýšením počtu pôrodov v roku 2018 minimálne na úroveň aspoň 500. Jednoznačný bol aj postoj ministerstva zdravotníctva k nezaradeniu nemocnice do pevnej siete urgentných príjmov I. typu. V nemocnici budú zachované gynekologické výkony na úrovni jednodňovej chirurgie. Všetkým rodičkám z regiónov Svidníka a Stropkova nemocnica ponúkne možnosť pôrodov v okolitých nemocniciach Sveta zdravia v Humennom, vo Vranove nad Topľou alebo v Michalovciach. V prípade potreby im bude zabezpečená v dohodnutý termín aj dopravná zdravotná služba.
„Pre žiadneho riaditeľa nie je jednoduché zatvoriť oddelenie, najmä ak hovoríme o pôrodnici. Veľmi oceňujem heroickú snahu celého kolektívu zachrániť tieto výkony v nemocnici. Napriek tomu považujem naše rozhodnutie za zodpovedné voči pacientom, ako aj k budúcnosti nemocnice. Ošetrovateľský tím nám výrazne pomôže v rozvoji ostatných oddelení, lekári zase pri jednodňových operačných výkonoch. O všetky rodičky a o ich deti z tohto regiónu sú zase pripravené postarať sa naše špičkové pôrodnice v okolí,“ povedal Vladimír Dvorový.
Napriek tvrdeniu, že rozhodnutie o zrušení pôrodnice je definitívne, predstavitelia samospráv, ale aj samotní obyvatelia mesta Svidník a Stropkov sa rozhodli bojovať o jej záchranu. Svoj nesúhlas vyjadrili v piatok, 7. decembra polhodinovým zablokovaním dopravy na hlavnom ťahu medzi Svidníkom a Stročínom, ktoré zorganizovalo OZ Chránime kraj pod Duklou. Základnými heslami boli „Nemáme cesty, železnicu, ďakujeme, už ani pôrodnicu“, či „Neberte nám ústavné práva. Svidnícka nemocnica potrebuje URGENT“, ale tiež „Bez pôrodnice, niet nemocnice“.
Ďalšie protestné zhromaždenie – Boj o záchranu našej nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku sa koná už dnes, 10. decembra o 15.30 hod. pred sochou arm. gen. L. Svobodu, ktoré organizujú poslanci PSK, primátori a starostovia miest a obcí, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, OZ Chránime kraj pod Duklou, ale aj občania severovýchodného Slovenska.

obrazok obrazok obrazok

Od júla 2018 sa zrušila lekárska služba prvej pomoci (LSPP) a vznikla ambulantná pohotovostná služba (APS), ktorá je poskytovaná počas pracovných dní v čase od 16.00 hod. do 22.00 hod. a v dňoch pracovného pokoja v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod., ktorú sa po dohode so všeobecnými lekármi z okresu Stropkov poskytuje v Nemocnici arm. Generála L. Svobodu vo Svidníku. Čas zubno-lekárskej pohotovostnej služby určuje samosprávny kraj.
Momentálne nemá nemocnica Svidník vybudovaný urgentný príjem, ale prevádzkuje tzv. ústavnú pohotovostnú službu v odbore vnútorné lekárstvo, chirurgia a pediatri. Odbor gynekológie a pôrodníctva bude poskytovaný už len do 17. decembra, pacientky budú na toto oddelenie prijímané len do 14. decembra 2018.
Občan, ktorý bude pociťovať nejaké zhoršenie svojho zdravotného stavu po 22.00 hod. má samozrejme možnosť zavolať na operačné stredisko. Podľa príznakov, ktoré pacient uvedie, operačné stredisko rozhodne, či k nemu pošle rýchlu zdravotnú a rýchlu lekársku pomoc, alebo či pacientovi odporučí navštíviť svojho obvodného lekára až ráno.
V čase trvania APS bude otvorená aj lekáreň, ktorá sa nachádza v blízkosti APS. Pre Stropkovčanov sú teda k dispozícii len pohotovostné lekárne vo Svidníku.

Andrea Fecková | 14. 12. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 808x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár
[1]
Marianna30 14. 12. 2018 o 14.27 hod. IP: 178.40.78.XXX

Vivat kapitalizmus, vivat NWO!

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou