smahu správy

Domov sociálnych služieb v Stropkove i SOŠ elektrotechnická otvorili v rámci akcie Deň PSK brány svojich zariadení pre širokú verejnosť a pripravili zaujímavý program

obrazokVýnimočný deň zažil Prešovský samosprávny kraj 23. októbra 2018, kedy sa konal „Deň PSK“. Otvorili sa dvere Úradu PSK pre širokú verejnosť, návštevníci mohli nahliadnuť zdarma do inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Súčasťou Dňa PSK bolo simulované zastupiteľstvo so študentmi stredných škôl, krst knihy „Dejiny hasičstva v Prešovskom kraji“, prehliadka úradu, prezentácia odborov a možnosť vyskúšať si, ako sa sedí na županskej stoličke.

Sprievodný program ponúkli aj múzeá, galérie, divadlá, ale aj knižnice. Špeciálne aktivity pre návštevníkov prichystali aj školy a zariadenia sociálnych služieb po celom kraji, Stropkov nebol výnimkou. V rámci akcie Deň PSK sa 23. októbra 2018 konal v Domove sociálnych služieb v Stropkove deň otvorených dverí. „Cieľom podujatia bolo pozvať širokú verejnosť, príbuzných a všetkých, ktorí majú záujem, spoznať dianie za bránou nášho zariadenia. Chceli sme ukázať koľko starostlivosti a individuálnej práce sa dostáva klientom (prijímateľom sociálnej služby), aké pokroky dosiahli s podporou našich zamestnancov – obyvateľov mesta Stropkov, či blízkeho okolia. Otvorením dverí sme chceli pomôcť bližšie spoznať našich klientov i prostredie, v ktorom žijú a pracujú, v ktorom trávia väčšinu, ak nie všetok svoj čas,“ uviedla riaditeľka DSS v Stropkove M. Kurilcová a dodala, že Deň otvorených dverí sa začal spoločnou liturgiou v kostole Najsvätejšej Trojice. „Program pokračoval v spoločenskej miestnosti zariadenia, kde po slávnostnom otvorení a privítaní návštevníkov sa naši prijímatelia odprezentovali kultúrnym programom – rozprávkou o Snehulienke. Ich vystúpenie pobavilo a zožali veľký a úprimný potlesk. Pri malom občerstvení návštevníci besedovali so zamestnancami i prijímateľmi, k dispozícii bola propagačná prezentácia, v ktorej sme poskytli informácie o každodennom živote v zariadení. Verejnosti sme sprístupnili pracovné dielne, kde sa prijímatelia pochválili šikovnosťou svojich rúk,“ povedala M. Kurilcová.
V domove sociálnych služieb poskytujú sociálne služby celoročnou pobytovou formou dospelým osobám od veku 18 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Kapacita zariadenia je 75 miest, ktoré sú permanentne obsadené. „Pri starostlivosti o prijímateľov využívame tímovú spoluprácu a individuálny prístup zameraný na človeka, tzv. Rogersov prístup. Našim hlavným cieľom je vytvoriť prijímateľom príjemné prostredie s možnosťou zmysluplného využitia času. Či sa nám to darí mohli zhodnotiť všetci, ktorí k nám tento deň zavítali,“ uviedla a dodala, že podľa ohlasov a zápisov v kronike to bola vydarená akcia, ktorej sa zúčastnilo necelých 80 návštevníkov. „Osobitné poďakovanie chcem vyjadriť zamestnancom a prijímateľom Domu detí Božieho milosrdenstva, n. o. v Stropkove, s ktorými sme sa mohli vzájomne podeliť o radosti i starosti každodennej práce už druhý rok. Ďalšou väčšou skupinou návštevníkov boli študenti Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove. Po ich návšteve sme si uvedomili, aké dôležité je organizovať takéto podujatie, rozprávať a ukázať reálny život ľudí žijúcich v sociálnych zariadeniach. Spoznanie otvára srdcia, búra bariéry, pomáha odtabuizovať problematiku duševne chorých,“ povedala dúfajúc, že všetci tí, ktorí zavítali do DSS sa cítili príjemne. „Tešíme sa na vzájomné poznávanie a obohacovanie sa aj na budúci rok,“ uviedla a vyjadrila úprimnú vďaku všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto úspešnej akcie.
Aj SOŠ elektrotechnická v Stropkove v rámci Dňa PSK pripravila bohatý a zaujímavý program. O desiatej hodine sa začala otvorená hodina občianskej náuky pre žiakov školy a pre záujemcov z radov verejnosti, na ktorej sa prostredníctvom video prezentácie predstavil Prešovský samosprávny kraj. Formou prednášky boli predstavené hlavné kompetencie vyšších územných celkov. Program ďalej pokračoval besedou s profesionálne úspešnými absolventmi školy.
V popoludňajších hodinách žiaci navštívili stropkovský kaštieľ, kde absolvovali prehliadku múzea. Počas celého dňa bol vstup do všetkých múzeí a galérií v PSK zdarma.
Nasledovalo stretnutie pri káve s bývalými pedagogickými pracovníkmi spojené s predstavením PSK, kompetencií v oblasti školstva a s prehliadkou školy. So školou a jej prostredím, ako aj s Prešovským samosprávnym krajom, sa široká verejnosť mohla zoznámiť v popoludňajších hodinách.
„Všetky aktivity v rámci programu sa uskutočnili podľa našich predstáv a žiaci aj návštevníci boli spokojní,“ povedal riaditeľ školy Peter Kuľbaga.
Prešovský kraj sa rozprestiera na severovýchode Slovenskej republiky a svojou rozlohou zaberá 18,3% rozlohy štátu, pričom je rozlohou po Banskobystrickom kraji druhým najväčším krajom na Slovensku. Je to kraj s bohatou a špecifickou kultúrno-historickou tradíciou, a rekreačným potenciálom. V PSK je 665 obcí a 23 z nich má štatút mesta.
Prešovský kraj je prihraničným regiónom a je predurčený na rozvíjanie vzťahov i spolupráce so svojimi susedmi – Poľskom a Ukrajinou. Okres Stropkov sa rozprestiera na severe, má 43 obcí a žije tu približne 21 tisíc ľudí. Tradičnými jedlami sú pirohy, halušky a mačanka, ale aj bobaľky, či džatky.
Návštevníci Stropkova môžu u nás vidieť kaštieľ, sanktuárium, kláštor na Bukovej hôrke, či najväčší zachovalý vojnový cintorín v strednej Európe z čias I. svetovej vojny vo Veľkrope. Unikátnymi sú aj drevené kostolíky. Chrám sv. Mikuláša v Bodružali patrí medzi najstaršie drevené chrámy na Slovensku a v roku 2008 bol spolu s ďalšími ôsmymi drevenými kostolíkmi zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva Unesco, pod označením Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka. Stropkov svojim návštevníkom ponúka značenú cezhraničnú turistickú trasu „Po stopách Rakúsko – Uhorska“ s vyhliadkovou vežou i prvkami drobnej architektúry a s dych berúcimi výhľadmi na okolitú prírodnú scenériu, ktorá vedie až do susedného Poľska a ktorá sa ľudovo nazýva „Jozefínka“.

obrazok obrazok

Andrea Fecková | 9. 11. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 229x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou