smahu správy

Tridsaťpäť zasadnutí mestského zastupiteľstva prinieslo 365 uznesení a 21 všeobecno-záväzných nariadení

Uplynulú stredu, 24. októbra sa stretli poslanci MsZ na poslednom slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Všetci poslanci sa symbolicky zapísali do pamätnej knihy a poslancom bola odovzdaná plaketa a medaila, ktorá poslancom bude pripomínať nielen ich štvorročné pôsobenie v mestskom zastupiteľstve, ale aj sté výročie skončenia prvej svetovej vojny a zároveň sté výročie vzniku Československa i pamiatku na rekonštrukciu manévrov 1911 v meste Stropkov, či projekt cezhraničnej spolupráce Interreg.

„15. novembra 2014 boli komunálne voľby, na základe ktorých sme 11. decembra všetci zložili sľub. Vtedy som v príhovore uviedol pár myšlienok, cez ktoré chcem previazať začiatok a koniec volebného obdobia. Stropkovskí voliči vtedy v Stropkove spôsobili malú revolúciu a Stropkov dostal šancu znova sa nadýchnuť. Bolo dosiahnuté jednoznačné a zaväzujúce víťazstvo,“ zaspomínal primátor v úvode a dodal, že nie je idealista. Je si vedomý toho, že sa nikdy nedosiahne názorová zhoda so všetkými a vo všetkom.
„V tomto duchu sa nieslo aj celé volebné obdobie a Stropkov nemôže byť výnimkou so stopercentnou zhodou, no mali sme myšlienku, že pre ďalší vývoj v meste bude kľúčová spolupráca primátora a samotných poslancov v MsZ. Môžeme konštatovať, že táto spolupráca bola kľúčová pre poslancov, primátora i vedenie mesta, vďaka ktorej sa dobre plnil váš i môj volebný program,“ skonštatoval primátor a povedal, že ďalšou kľúčovou úlohou bola konsolidácia verejných financií. Primátor sa držal starej múdrosti, ktorá hovorí, že ak pregazduje starosta zo svojho bude to jeho škoda. Ak premárni majetok mesta, bude stratená jeho česť. „S touto myšlienkou som vstávali i líhal každý deň a som rád, že toto sme mali na pamäti všetci. Jednak na pôde mestského zastupiteľstva, ale aj vo vedení mesta, na samotnom Mestskom úrade i v ostatných mestských inštitúciách aj všetci tí, ktorí mali zodpovednosť za správu veci verejných,“ povedal O. Brendza.
Poslanci MsZ rozhodovali každý rok o finančnom objeme prostriedkov viac ako 10 miliónov Eur. Na zodpovednosti poslancov MsZ i primátora bolo, ako budú nakladať so 40 miliónmi Eur počas celého volebného obdobia. „Tu je zodpovednosť poslanca, ktorú prevzal za každé jedno rozhodnutie pri schvaľovaní rozpočtu mesta Stropkov a potom pri napĺňaní jednotlivých investičných i neinvestičných akcií. Z desiatich miliónov Eur ročne 60 % zoberie školstvo, z podielových daní ostane 4 až 4,5 milióna Eur, preto si podporu a spoluprácu poslancov nesmierne vážim. Našim spoločným úspechom je, že do rozpočtu mesta prišlo viac ako 3 100 000 Eur z eurofondov a bezmála jeden milión Eur štátnych dotácií na rôzne oblasti,“ priblížil primátor mesta Stropkov a dodal, že na základe čísel a porovnania s inými mestami, môžeme povedať, že spolu s poslancami MsZ písali úspešný príbeh nášho malého mesta.
Primátor i poslanci MsZ zasadali spolu tridsaťpäť krát. Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ bola veľmi dobrá. Spoločne bolo prijatých 365 uznesení, symbolicky ako jeden rok má dní, 21 všeobecno-záväzných nariadení mesta Stropkov.
Prerokované témy sa týkali rôznych oblastí. Závažnými podľa jednotlivých komisií však boli odkúpenie nehnuteľností rodiny Lehockých na Námestí SNP, žiadosť pána Novického, či pána Večurkovského o zámenu pozemkov, prerokovanie rómskej problematiky so zástupcami Úradu splnomocnenca vlády, zmeny územného plánu, parkovanie a státie vozidiel v určitých lokalitách, príprava neziskovej organizácie Park zvierat, súhlas s výrubom drevín na cintoríne a mnoho iných tém.
„Myslím si, že v podstatných veciach sme sa všetci dokázali zhodnúť a predkladali sme také materiály, ktoré boli dostatočne odkomunikované nielen vo vedení mesta. Chcem sa všetkým poslancom poďakovať za všetku ich činnosť v MsZ, v komisiách, v mestskej rade aj mimo nich. Stálo ich to veľa námahy, veľa voľného času, ktorú dúfam voliči zohľadnia, že vystavia vysvedčenie, ktoré poslancov bude pasovať do ďalšej spolupráce. Chcem sa tiež poďakovať všetkým neposlancom i všetkým zapisovateľom, ktorí boli nápomocní pri dôkladnej, podrobnej a precíznej príprave materiálov nielen na zasadnutia MsZ,“ zhrnul v závere primátor O. Brendza a za spoluprácu poďakoval i školským, športovým a ostatným inštitúciám v meste Stropkov, zároveň tiež vyjadril nádej pre pokračovanie tejto spolupráce.

obrazok obrazok obrazok

Andrea Fecková | 2. 11. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 189x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou