smahu správy

Nový školský rok 2018/2019 v stropkovských materských školách

Materská škola na ul. Matice slovenskej otvorila v tomto školskom roku osem tried, z toho jedna trieda v elokovanom pracovisku na Bokšanskej ulici. Túto MŠ v súčasnosti navštevujú deti od 2 do 6 rokov, prednostne boli prijaté deti v predškolskom veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

MŠ v tomto školskom roku prekročila najvyšší počet detí, počet detí sa oproti minulému školskému roku zvýšil o 6 detí. MŠ v rámci projektu „Obnova budovy materskej školy“ prešla rekonštrukciou, počas ktorej boli vymenené okná a dvere. Zateplená bola strecha i samotná budova. Vybudoval sa chodník k triedam a oddychové lavičky, počas prázdnin boli nainštalované detské športové zostavy. Budova exteriéru MŠ je monitorovaná 5 kamerami monitorovacieho kamerového systému.
V novom školskom roku sa MŠ plánuje zapojiť do projektu o rozšírenie kapacity elokovaného pracoviska v Bokši, pretože je vysoký záujem zo strany rodičov. Možnosťou by tiež bola špeciálna trieda, alebo integrovaná trieda pre deti handicapované so zámerom zamestnať špeciálneho pedagóga a pedagogického zamestnanca.
MŠ Matice slovenskej je v tomto školskom roku jubilujúcou materskou školou. Uplynulo už neuveriteľných 50 rokov od začatia jej prevádzky a oslavy sú naplánované na október, prípadne november 2018.
Materská škola na ul. A. Hlinku má 7 tried s celkovým počtom 171 detí, z toho na elokovanom pracovisku na Vranovskej ulici je 25 detí.
Zmenou v tomto školskom roku je ukončenie nájomnej zmluvy s Arcidiecéznou charitou Košice, ktorá prevádzkovala denný stacionár v jednej z tried MŠ. Vznikla tak siedma trieda, v ktorej je 23 detí. Areál materskej školy je potrebné rozšíriť o nové detské zostavy. Vnútorné vybavenie tried je dopĺňané a modernizované. Okná sú v dezolátnom stave a ohrozujú bezpečnosť detí, no ich výmenu, vzhľadom na nízky rozpočet, nie je možné uskutočniť vo väčšom rozsahu. „Aktuálne nemáme pripravený žiadny projekt jej rozsiahlejšej rekonštrukcie. Do budúcna to bude určite potrebné riešiť, ale v tomto roku už nie. Mesto má snahu hľadať zdroje a možnosti na tento účel, prípadne aj investovať z vlastných prostriedkov v rámci možností,“ povedal primátor mesta O. Brendza.
Ako uviedla riaditeľka MŠ A. Hlinku Ľ. Hecková, veľmi sa teší, že sa materská škola vrátila do pôvodného stavu, a že zrušením stacionára vznikla nová trieda, na rekonštrukciu ktorej prispelo dotáciou aj mesto Stropkov.
„Výmena okien je potrebná, požadujeme výmenu už dlhšiu dobu, nedá sa však urobiť všetko naraz. Budeme trpezlivo čakať. Sme radi, že sa nám zrušením stacionára trieda vrátila, pretože už bola schválená povinná predškolská dochádzka. Rodičia sú s triedou maximálne spokojní a veľmi sa im páči,“ povedala Ľ. Hecková a dodala, že sa chce aj touto cestou poďakovať vedeniu mesta Stropkov, ako zriaďovateľovi materskej školy a tiež mestskému podniku Služba za zrealizované práce.
Na elokované pracovisko na Vranovskej ulici bola poskytnutá dotácia vo výške 10 tisíc eur a použitá bola na výmenu okien, dverí, opravu strechy, vstupného chodníka.
Na zariadenie novej triedy a rekonštrukciu kúpeľne bola poskytnutá účelová dotácia vo výške takmer 6 300 Eur. Zakúpené boli multifunkčné zariadenia, notebook, doplnil sa didaktický materiál a hračky do novej triedy. Zrekonštruovali sa tri kuchynské linky. Novozriadená trieda bola vymaľovaná, tiež spálňa, šatňa i umyváreň. Zakúpený bol nový nábytok do kancelárie zástupkyne MŠ, sedacia súprava do kancelárie riaditeľky MŠ.
V novej triede boli vymenené šatňové a kúpeľňové skrinky v novej triede a na elokovanom pracovisku. Položená bola plávajúca podlaha v chodbe na elokovanom pracovisku, vymaľovali sa chodby, kúpeľňa a opravilo sa WC zariadenie pre zamestnancov. Školský dvor sa doplnil o nové lavičky pre deti. Zakúpené boli tiež nové koberce a podlahová guma do novej triedy a tiež nové dvere.
MŠ nebola v uplynulom školskom roku zapojená do žiadnych projektov a do nového školského roka plánuje podľa finančných možností výmenu okien a dverí na budove, zateplenie budovy, opravu strechy a doplniť didaktický materiál, preliezačky, náradie i renováciu školskej jedálne.
MŠ A. Hlinku sa aj naďalej plánuje venovať ľudovým zvykom, tradíciám v našom regióne, vytvárať a rozvíjať cit detí ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a kultúrneho dedičstva našich predkov.

Andrea Fecková | 19. 10. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 274x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou