smahu správy

Nový školský rok 2018/2019 v stropkovských školách

Nový školský rok sa začína 1. septembra 2018, školské vyučovanie 3. septembra. Prvý polrok nového školského roka sa skončí 31. januára 2019. Školské vyučovanie sa v druhom polroku začne 4. februára 2019 a skončí sa v piatok 28. júna 2019.

Brány škôl otvorili aj stropkovské školy a slávnostne sa nový školský rok otvoril tento pondelok. Svojich žiakov po prázdninách privíta ja Základná umelecká škola F. Veselého i Súkromná základná umelecká škola v Stropkove.
Bránu školy po prvý krát prekročilo aj takmer 160 prváčikov, z tohto počtu 68 prvákov na ZŠ Mlynskej, 20 prváčikov na CZŠ sv. Petra a Pavla, 27 žiakov prvého ročníka na ZŠ Hrnčiarskej a 42 na ZŠ Konštantínovej. Práve ZŠ Konštantínova otvorila v tomto školskom roku aj triedu s nultým ročníkom, ktorú bude navštevovať 13 žiakov.
„ZŠ Hrnčiarska je po materiálnej aj personálnej stránke pripravená na otvorenie školského roka 2018/2019. Pre školu pribudol nový školský obvod Vyšná Olšava pre žiakov II. stupňa,“ uviedla zástupkyňa ZŠ Hrnčiarska v Stropkove. Došlo aj k personálnym zmenám a Mgr. Mariána Vasilka v riaditeľskom kresle vystriedal Mgr. Alexander Skala.
Nový školský rok pre CZŠ sv. Petra a Pavla začína s optimizmom, hlavne kvôli veľkej udalosti uplynulých dní, ktorou je blahorečenie Anny Kolesárovej. V tejto súvislosti bude škola v duchovnej oblasti žiť počas celého školského roka, bude žiť odkazom tejto mučeníčky za čistotu.
„Vo vzdelávacej oblasti sa budeme snažiť pozdvihnúť čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť našich žiakov, z toho dôvodu sme reagovali na výzvu ministerstva školstva a podali žiadosť o nenávratný finančný prostriedok podporujúci tieto potrebné kompetencie žiakov. Veľmi sa tešíme na nových dvadsiatich prváčikov, z toho 2 v špeciálnej triede. Niektorých z nich sme bližšie spoznali v letnom tábore,“ uviedla riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla M. Karašinská a dodáva, že na základe prejavených zručností počas zápisu, ktorý sa konal v apríli, môže smelo skonštatovať, že školu opäť posilnia veľmi šikovní a nadaní žiaci.
„Teší nás, že počet našich žiakov mierne stúpne a že spoločenstvo učiteľov, ktoré sa koncom augusta duchovne pod vedením kňaza posilnilo v Augustineu v Bardejovských Kúpeľoch, je už niekoľko rokov stabilizované a zomknuté. Takže do nového roka vstupujeme s nádejou, že sa nám podarí odovzdať našim žiakom nielen kvalitné vedomosti, ale aj pravé kresťanské hodnoty,“ dodáva.
Školský rok 2017/2018 bol pre ZŠ Mlynskú i jej žiakov, ako aj pedagogických zamestnancov úspešný. Zapojili sa do troch veľkých národných projektov. Jeden z projektov sa zaoberá deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, rieši ich sociálne postavenie, spolupracuje s rodinou a vychádza z individuálneho prístupu v edukačnom procese. Druhým projektom je projekt Duálneho vzdelávania, ktorý je nasmerovaný k orientácii a motivácii žiakov k odbornému vzdelávaniu. Pedagogický zamestnanci sa zapojili do projektu „IT Akadémia vzdelávania 21. storočia“.
„Naša škola je organizátorom najväčšieho počtu školských, okresných, ale aj krajských športových súťaží, predmetových olympiád a kultúrnych podujatí. Naši žiaci v rámci týchto súťaží dosahovali veľmi pekné výsledky,“ uviedla A. Vidiščáková.
Ako ďalej uvádza, škola v rámci modernizácie a skvalitňovania edukačného procesu životného prostredia a pracovných podmienok investovala aj do materiálno – technického zabezpečenia. Sprevádzkovala sa činnosť interaktívnych tabúľ a nových katedier v rámci primárneho vzdelávania.
Triedy druhého stupňa budú od nového školského roka 2018/2019 vybavené novými katedrami a taktiež žiaci 5. a 6. ročníka budú pracovať s novými interaktívnymi tabuľami. Pokračovala modernizácia a rekonštrukcia oplotenia školy, boli vylepšené podmienky v školskom parku osadením nových lavičiek a vydláždením priestorov v okolí a pod lavičkami, rozšírením detského ihriska o pyramídu pre detské hry.
Na ihrisku Detský svet bol postavený nový altánok, ako zelená trieda, ktorý budú od nového školského roka 2018/2019 môcť žiaci využívať v rámci školských i mimoškolských aktivít a taktiež v popoludňajšej činnosti aj žiaci ŠKD. V školskej jedálni sme modernizovali a opravili výťah pre potreby zásobovania ŠJ.
„Na záver chcem skonštatovať, že minulý školský rok bol pre ZŠ Mlynská veľmi úspešný, o čom svedčia mnohé ocenenia pre školu, veľa pekných úspechov na úrovni Majstrovstiev Slovenskej republiky a to školský vicemajster Slovenska v kategórii dievčat v štvorkovom volejbale, umiestnenie v trojkovom volejbale a ďalšie. Za všetky športové aktivity a výsledky našich žiakov škola získala športový materiál, ako ocenenie práce od MŠVVaŠ SR v hodnote 5 000,– €,“ informovala A. Vidiščáková a dodala, že ZŠ Mlynská v Stropkove sa v školskom roku 2018/2019 bude aj naďalej zapájať do projektov, vyhľadávať a podporovať žiacke talenty.
„Taktiež dúfame, že budeme pokračovať v rôznych školských aj mimoškolských aktivitách a dosiahneme výsledky porovnateľné s minulým školským rokom,“ uzavrela.
Uplynulý školský rok na ZŠ Konštantínovej sa niesol v znamení 20. výročia vzniku školy. Pre nový školský rok sú pripravené projekty „Inklúzia v ZŠ Konštantínova“ ako aj projekt „Modernizácia učební“ v spolupráci s mestom Stropkov.
„Dobrou správou je, že krytá plaváreň prešla rekonštrukciou, má novú strechu a mnoho iných noviniek, medzi ktoré určite patrí nový tobogan. Slávnostné otvorenie plavárne je naplánované na 18. septembra, už teraz sa veľmi tešíme,“ povedal riaditeľ školy R. Jankanič.
Počas nového školského roka 2018/2019 sa bude konať testovanie piatakov, ktoré sa uskutoční 21. novembra, vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Konať sa bude aj celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov, ktoré sa uskutoční v dňoch 3. až 4. apríla 2019.

obrazok obrazok obrazok

Andrea Fecková | 7. 9. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 256x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou