smahu správy

Zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti

K 1. júlu 2018 došlo v zmysle novelizovanej právnej úpravy k podstatným zmenám, kedy zaniká lekárska služba prvej pomoci (LSPP) a vzniká ambulantná pohotovostná služba (APS), ktorá poskytuje rovnaký druh zdravotnej starostlivosti ako doterajšia LSPP.

Dochádza však k podstatným zmenám v ordinačných hodinách APS a vo výške poplatkov za poskytnutú APS. Táto novela ruší LSPP a zavádza APS v čase od 16.00 hod. do 22.00 hod. v pracovných dňoch a v čase od 07.00 do 22.00 hod. v dňoch pracovného pokoja a zubno-lekársku pohotovostnú službu v čase určenom samosprávnym krajom.
V apríli 2018 sa na Ministerstve zdravotníctva SR konalo výberové konanie na poskytovateľov APS, do ktorého sa za okres Stropkov nikto neprihlásil. Obdobné to bolo aj v Levoči, Sabinove, Snine, Medzilaborciach a dokonca aj v Prešove a práve to bolo dôvodom prečo Ministerstvo zdravotníctva SR pristúpilo k povereniu pôvodných poskytovateľov povinne zabezpečiť APS.
„Poskytovateľom LSPP v okrese Stropkov bol Svet zdravia NsP Svidník. Po dohode a podpísaní zmlúv so všeobecnými lekármi z okresu Stropkov sa táto služba bude poskytovať v Nemocnici arm. generála L. Svobodu vo Svidníku, kde sú na to vytvorené adekvátne podmienky,“ vysvetlil vicežupan PSK a lekár M. Jakubov a dodal, že nariadenia vlády SR hovoria o tom, že musí byť zriadená minimálne jedna LSPP pre 100 tisíc dospelých, minimálne jedna LSPP pre 50 tisíc detí a minimálne jedna LSPP pre 400 tisíc stomatologických pacientov a práve okresy Stropkov a Svidník dohromady tieto čísla neprekračujú.
„Skôr sa zamýšľam nad tým, ako bude zabezpečená APS po 22:00 hodine, keďže nemocnici Svet zdravia vo Svidníku napriek opakovaným žiadostiam doteraz nebol Ministerstvom zdravotníctva SR udelený urgent I. typu, ktorý má podľa novej legislatívy po 22:00 hodine zabezpečiť pokračovanie APS. O chýbaní rýchlej lekárskej pomoci v okrese Stropkov v týchto podmienkach ani nehovorím. Na tieto rizikové okolnosti som opakovane písomne aj osobne upozorňoval kompetentných na MZ SR, žiaľ zatiaľ bez efektu,“ konštatoval M. Jakubov.
APS je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií. Ide teda o také zdravotné stavy, s ktorými by sme bežne navštívili všeobecného lekára aj počas dňa, teda o nezávažné stavy, ktoré nepatria na centrálny príjem, ani do pohotovostnej služby a už vôbec nie do kompetencií záchrannej zdravotnej služby. Je to teda zdravotný stav, ktorý „vydrží“ do začiatku ordinačných hodín všeobecného lekára, ktorý zdravotný stav svojho pacienta pozná najlepšie.
V čase trvania APS bude otvorená aj lekáreň, ktorá sa nachádza v blízkosti APS a tak si pacient bude môcť zadovážiť lekárom predpísané aj doporučené lieky. Pre občanov Stropkova teda platí, že k dispozícii budú len pohotovostné lekárne vo Svidníku.
Pacientom so závažným zdravotným stavom bude adekvátne zabezpečená zdravotná starostlivosť prostredníctvom rýchlej lekárskej pomoci, rýchlej zdravotnej pomoci, ústavnej pohotovostnej služby alebo prostredníctvom centrálneho príjmu nemocníc počas celých 24 hodín. Je to však otázne pre okresy Stropkov a Svidník, keďže Nemocnica Svet zdravia vo Svidníku nemá udelený urgent I. typu a od apríla 2013 v meste Stropkov funguje rýchla zdravotná pomoc len so zdravotníkom a lekár je podľa závažnosti okolností privolaný k pacientovi dodatočne.
Lokalita Stropkova a priľahlých obcí je, čo sa vzdialenosti nemocnice vo Svidníku, či Vranove nad Topľou týka, dosť kritická. Ešte kritickejšie je to so vzdialenosťou rekreačnej oblasti Domaša, či ostatnými odľahlými obcami, alebo mestom Medzilaborce, hlavne v prípadoch, kde pôjde naozaj o boj s časom pri záchrane ľudského života.
„Vyhláška MZ SR č. 22 /2018 stanovuje spádové územie a pevné body APS pre dospelých a deti. Rešpektujem ich ako občan, lekár aj vicežupan PSK. Nemám kompetenciu ani právomoc tieto skutočnosti meniť,“ dodal M. Jakubov.

Andrea Fecková | 3. 8. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 300x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou