smahu správy

Mariánsky odpust na Námestí SNP v Stropkove

obrazokStropkovskí veriaci spojení v modlitbe k Matke, ktorá prikrýva, ochraňuje a utešuje svoje deti

V nedeľu 15. júla sa v Stropkove konala odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie. Pri tejto príležitosti bola slúžená slávnostná svätá omša, ktorú v priamom prenose vysielal aj Rozhlas a televízia Slovenska.

Túto bohoslužbu celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Prítomní boli tiež farár a dekan stropkovského dekanátu Miroslav Kyšeľa, dekan sabinovského dekanátu Ladislav Cichý, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza, prednosta Okresného úradu v Stropkove Alfonz Veselý, kňazi, rehoľné sestry, bohoslovci i pútnici zo Stropkova a okolia, ale aj všetci tí, ktorí sa s týmto najstarším slovenským škapuliarskym pútnickým miestom spojili prostredníctvom priameho televízneho prenosu.
Krásny spev na slávu a chválu našej Škapuliarskej Panne Márie znel v podaní Spojeného mládežníckeho zboru pri farnosti Sv. Kríža v Snine, ktorý dirigovala Iveta Oradea Habujarová.
Po slávnostnej svätej omši sa konala posviacka novopostaveného farského úradu, ktorého výstavba sa začala pred dvoma rokmi.
Panna Mária mala odjakživa v Stropkove silný základ. Motív Panny Márie sa nachádza aj na gotickej Monštrancii z roku 1527. V roku 1661 bola vyhotovená reliéfna renesančná tabuľa, ktorá je umiestnená na južnej strane kostolnej veže.
Ústredným výjavom uvedenej tabule je Immaculata v oblakoch stojaca na polmesiaci a držiaca v ľavej ruke dieťa a v pravej žezlo. Pred postavou Panny Márie kľačí Žigmund Pethő so zopnutými rukami a pri jeho nohách je v oválnom rastlinnom ráme erb rodiny Pethő. Z jeho úst vychádzajú slová „Pod Tvoju ochranu“. Toto bolo predzvesťou ďalšieho pokračovania úcty k Panne Márii. Práve Žigmund Pethő sa zaslúžil o to, že sa mesto Stropkov stalo najstarším pútnickým mestom na Slovensku, kde sa uctieva Panna Mária Škapuliarska.
Aby sa zvýraznila mariánska úcta v Stropkove Žigmund Pethö v spolupráci s pátrom Filipom, generálom Radu bosých bratov Panny Márie z hory Karmel, založil pri stropkovskom farskom kostole Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej. Zvláštnu Bulu o tejto skutočnosti vydal pápež Klement IX. dňa 11. mája 1669 v Ríme.
Zmienka o tejto bule je v prvej známej kanonickej vizitácii z roku 1749, ktorú vykonal jágerský biskup František Barkóci. Vizitácia spomína bohatú materiálnu základinu tohto Bratstva a skutočnosť, že sa v Stropkove každoročne 16. júla schádza veľké množstvo veriaceho ľudu, lebo v ten deň tu možno získať plnomocné odpustky.
Peteovci ako verní mariánski ctitelia zasvätili obidva bočné oltáre mariánskej ikonografii a do nadstavca hlavného oltára umiestnili obraz Nepoškvrnenej Panny Márie. V interiéri je tak stvárnená mladosť (oltár sv. Anny), panenstvo (obraz Zvestovania na oltári P. M. Škapuliarskej), materstvo, (milostivý obraz Škapuliarskej Panny Márie) ako aj jej posmrtná oslava (obraz Nepoškvrneného počatia PannyMárie).
Odpustový bočný oltár Panny Márie Škapuliarskej bol podľa nápisu na zadnej strane zhotovený v roku 1754 a jeho ústredný obraz namaľoval Henrich Schweitzer z Košíc. V Sanktuáriu sa nachádza viacero mariánskych motívov. Panne Márii Škapuliarskej je venovaná aj socha nachádzajúca sa na ul. Mládeže. Postavená bola v roku 1760 a je Národnou kultúrnou pamiatkou.
V pravoslávnom chráme Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky v Stropkove sa v nedeľu 15. júla slávil chrámový sviatok Položenija Rizy Presvjatyja Bohorodicy, ktorý sa viaže k 2. júlu a spojený bol aj s pripomenutím si stého výročia zavraždenia ruskej cárskej rodiny, ktorá bola Ruskou pravoslávnou cirkvou v roku 2000 vyhlásená za svätú.
Stropkovská pravoslávna cirkev pripravila, napísala ikonu sv. cárskych mučeníkov, ktorú pri príležitosti tohto stého výročia zavraždenia Cára Mikuláša II. a jeho rodiny, slávnostne odovzdali zástupcom Ruskej pravoslávnej cirkvi.
Jeho Vysokopreosvietenosť Metropolita Sergej Barnauľsky a Altajsky i radca, vedúci konzulárného oddelenia Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Tauras Shpokyavichyus boli vyslaní prevziať si túto nádhernú ikonu.
Na oslavách tohto sviatku boli prítomní aj Jeho Blaženosť Rastislav Arcibiskup prešovský Metropolita českých krajín a Slovenska, o. Pavol Bobák i ďalší duchovní otcovia, ktorí slúžili slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu.
Počiatky sviatku Položenija Rizy Presvjatyja Bohorodicy sa viažu k príbehu z piateho storočia, kedy 2. júla bolo rúcho presvätej Bohorodičky prinesené do Carihradu. Následne bolo slávnostne uložené v Blachernskom chráme v Carihrade, dnešnom Istanbule, kde sa ukladali všetky Bohorodičné predmety.
V 9. storočí ruské knieža z mora obsadil Istanbul. Patriarcha Fotios s veriacim obchádzali s rúchom hradby Carihradu a kúsok rúcha namočili do vôd Bosporu. Bohorodica zasiahla, Rusi odstúpili, podpísali mier. 2. júla (15. 7.) sa rúcho znova slávnostne uložilo späť do chrámu. Knieža spolu s ostatnými sa dali pokrstiť a práve preto má Ruská pravoslávna cirkev tento sviatok vo veľkej úcte, rovnako ako všetci ostatní pravoslávni veriaci.
Nech nám Matka Božia vyprosí milosť, aby sme zlepšovali svoj život. Presvätá Bohorodička nech nám pomáha ostávať verne pri Kristovi aj v ťažkých chvíľach života, aby sme prišli k nášmu Otcovi, ktorý je na nebesiach.
-af, ľš-
foto: A. Belovežčík, A. Hričan

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok

Andrea Fecková | 27. 7. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 368x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou