smahu správy

Svätí Cyril a Metod patróni Slovenska i Európy

Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol.

Obaja pochádzali z Grécka a boli rodní bratia. Narodili sa v meste Solúne, ktoré bolo v tom čase druhým najväčším mestom v Byzancii. Ich otec bol vysokým úradníkom byzantskej správy a matka bola Slovanka. Spolu sa im narodilo sedem detí.
Metod bol najstarším súrodencom a narodil sa okolo roku 815. Najmladší brat sv. Metoda prišiel na svet okolo roku 827, ktorý len krátko pred smrťou prijal rehoľné meno Cyril. Patril k najvýznamnejším vzdelancom 9. storočia. Mal hodnosť profesora filozofie na najznámejšej a najstaršej kresťanskej univerzite v Konštantínopole.
Spolu so svojím bratom v rokoch 864 – 867 sa zúčastnili apoštolskej misie u moravských Slovenov (Slovákov) sídliacich na Dunaji.
Svätý Metod bol v roku 870 ustanovený Apoštolskou stolicou v Ríme za arcibiskupa Moravy a Panónie a bol menovaný pápežským legátom pre krajiny Slovenov, kde vládli Rastislav, Koceľ a Svätopluk.
Svätý Konštantín Filozof bol apoštolom Slovákov. Ako najvzácnejší dar im priniesol písmo dnes známe ako hlaholika, ktorú dostal v mystickom spojení s Bohom. Touto novou abecedou boli napísané knihy Starého i Nového Zákona i liturgické texty, ktoré bratia preložili z gréčtiny do jazyka Slovákov.
Konštantín bol prvým kodifikátorom spisovného a liturgického jazyka Slovákov.
Preklady Biblických kníh, ktoré urobil Konštantín spolu s bratom Metodom a ich slovenskými učeníkmi pokladajú odborníci za geniálne dielo. Prekvapujú aj po tisícročí svojou dokonalosťou po stránke teologickej, jazykovej i štylistickej.
Byzantská misia bratov zo Solúna z roku 863 mala predovšetkým duchovný rozmer, pretože kresťanská viera bola v 9. storočí pre národy Európy veľmi podstatná. Mala preto aj ďalekosiahly dosah na kultúrnej i štátotvornej rovine slovenského národa.
Konštantín Filozof známy ako svätý Cyril zomrel 14. februára 869 v Ríme. Pápež ho z úcty k jeho činnostiam, učenosti i svätosti chcel pochovať v chráme svätého apoštola Petra vo vo svojej vlastnej hrobke.
Chorvátsko, Čechy, Morava i Slovensko dostali povolenie sláviť pamiatku obidvoch naraz 5. júla. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil v roku 1980 solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa.

obrazok

Andrea Fecková | 13. 7. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 383x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou