smahu správy

33. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva prinieslo zaujímavé témy

Minulú stredu sa v kaštieli Stropkov konalo 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Prerokovaný bol návrh zmeny rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2018, ktorý predložil J. Polák. Zmeny boli navrhnuté na základe skutočnosti, ktoré nastali v priebehu roka. Hlavným dôvodom je zosúladenie očakávaných príjmov a s tým súvisiacich výdavkov rozpočtu.

Prerokovaná bola aj informatívna správa o pridelení ratingového hodnotenia mesta Stropkov za rok 2017. Má podstatný význam pre hodnotený subjekt, v tomto prípade, pre mesto Stropkov, keďže mu poskytuje informácie, kde sa nachádza v porovnaní s ostatnými mestami.
V rámci tohto hodnotenia bolo mestu Stropkov pridelené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A- (stabilný výhľad) a krátkodobé hodnotenie zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu S2.
Pre porovnanie mesto Stropkov získalo prvé ratingové hodnotenie v roku 2005, kedy mu bolo pridelené ratingové hodnotenie BB- (stabilný výhľad) a krátkodobé S3. Znamená to teda, že mestu Stropkov sa darí dobre.
„Pri hodnotení sa vychádzalo zo záverečného účtu mesta Stropkov 2014 až 2017, z účtovnej závierky, zo správ nezávislého auditora, stanoviska hlavného kontrolóra atď. Je to výsledok našej práce, je to zrkadlo nášho pôsobenia z finančného hľadiska. Je to náš spoločný úspech, ktorý sme dosiahli za práve končiace sa volebné obdobie,“ uviedol primátor mesta.
V rámci interpelácii boli pripomienkované poslankyňou J. Slivkovou schody medzi obchodným domom Mier a Domom služieb, ktoré sú v nevyhovujúcom stave.
Predniesla tiež stabilnú požiadavku občanov na dokončenie chodníkov v lokalitách ulice Záhradnej, Kvetnej, Ružovej. Poukázala tiež na lokalitu Za dubmi.
„Je to neustály problém. Minulý rok sa menili tieto schody, no sú neustále poškodzované. Celú lokalitu plánujeme riešiť komplexne,“ povedal O. Brendza a ako ďalej uvádza, v tomto roku, či do konca tohto volebného obdobia sa s najväčšou pravdepodobnosťou chodníkom v spomínaných lokalitách nestihne venovať pozornosť, rovnako tak lokalite Za dubmi. „Uvidíme, kde nás pustí rozpočet,“ dodal.
Vyjadrila tiež poďakovanie v mene občanov za projekt polopodzemných kontajnerových stojísk a ich očakávanie v pokračovaní projektu aj v ďalších lokalitách mesta Stropkov.
Apelovalo sa tiež na niektoré nevykosené lokality v meste Stropkov. „Momentálne sa začalo s kosením na ul. Šarišskej a pokračuje sa ďalej podľa presne stanoveného harmonogramu. V určitých lokalitách kosenie nebolo možné z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác, kde koseniu bránilo napr. stavebné lešenie,“ uviedol D. Lukáč.
Ďalším bodom zasadnutia MsZ bola nizisková organizácia Park zvierat, konkrétne rozšírenie počtu členov správnej rady.
Na aprílovom zasadnutí MsZ bol prerokovaný návrh na vznik neziskovej organizácie Park zvierat, ktorý poslanci prerokovali a schválili. Pripomienkovaný bol len počet členov správnej rady, ktorý navrhovali zvýšiť o dvoch členov. Požiadavkou bolo tiež, aby členovia disponovali znalosťami a skúsenosťami v oblasti zoológie.
Júnové zasadnutie prinieslo návrh na rozšírenie počtu členov správnej rady neziskovej organizácie Park zvierat o dvoch členov, ktorý bol prerokovaný a schválený. Do správnej rady pribudli noví členovia MVDr. Michal Smaržík a MVDr. Martin Ilečko.
Mesto Stropkov ako zriaďovateľ Fauny CVČ zriadením neziskovej organizácie Park zvierat chce vypomôcť tomuto školskému zariadeniu pri získavaní finančných prostriedkov z projektov a grantov a 2% daní z príjmu fyzických a právnických osôb.

obrazok

Andrea Fecková | 5. 7. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 339x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou