smahu správy

Letné kúpalisko v Stropkove pripravené na novú sezónu

Mesto Stropkov má od roku 2012 uzatvorenú nájomnú zmluvu so spoločnosťou KM Systém, s. r. o. na prenájom areálu letného kúpaliska v Stropkove, v ktorej boli dohodnuté tiež zámery každoročného investičného zhodnocovania a dobudovávania areálu z prostriedkov mesta Stropkov, ako aj z prostriedkov nájomcu letného kúpaliska.

Ešte vo februári bolo mestu Stropkov doručené stanovisko spoločnosti KM Systém, kde mestu navrhlo ukončenie nájmu letného kúpaliska. Na zmluvnom vzťahu sa po ďalšom rokovaní nič nemenilo a spoločnosť KM Systém teda zabezpečí prevádzku letného kúpaliska aj v roku 2018.
Následne v marci 2018 bola spoločnosťou KM Systém doručená mestu Stropkov výpoveď z nájmu s dátumom ukončenia nájmu v septembri 2018.
Mesto Stropkov malo pre rok 2017 s prevádzkovateľom letného kúpaliska uzatvorenú zmluvu, v ktorej sa dohodli na úprave vstupu vrátane odvodnenia parkoviska, utesnenie plaveckého bazéna, oprave prezliekacích šatní a na nátere vnútra plaveckého bazéna v celkovej hodnote takmer 12 tisíc eur.
Mesto na základe zmluvy z mája 2017 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 10 tisíc eur a pri kontrole účelového využitia bolo zistené, že v rámci prípravy na sezónu 2017 boli uvedené práce vykonané. Poskytnutá dotácia bola teda použitá v súlade s účelom, na ktorý bola spoločnosti KM Systém, s.r.o. Prešov poskytnutá.
V roku 2018 začína plynúť v poradí siedma sezóna prevádzky letného kúpaliska pod taktovkou KM Systém s.r.o., no zdá sa, že posledná. Predpokladá sa teda, že mesto Stropkov bude musieť sezónu 2019 riešiť už vo vlastnej réžii.

Andrea Fecková | 29. 6. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 397x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou