smahu správy

Rozšírenie plynovodu a súvisiacich prípojok na ul. Zámockej

V súvislosti s rozšírením plynovodnej siete na území mesta Stropkov na ul. Zámocká bolo mestom Stropkov ako investorom zrealizované rozšírenie plynovodu na ul. Zámockej a desať kusov prípojok pre jednotlivé domy.
V záujme sprevádzkovania plynovodu, mesto Stropkov podpísalo Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete, ktorá predchádzala vypracovaniu projektovej dokumentácie a v zmysle jej ustanovení má byť po kolaudácii diela uzatvorená Zmluva o nájme plynárenského zariadenia s SPP Distribúcia, a.s., ktorá je vlastníkom, resp. prevádzkovateľom všetkých plynárenských zariadení a rozvodov na území mesta.
„Rokovali sme s SPP Distribúcia a. s., ktorá nám schvaľovala jednak projektovú dokumentáciu, jednak podmienky pripojenia a pre uvedenie plynovodu do prevádzky je potrebné uzatvoriť zmluvný vzťah medzi SPP Distribúcia, a.s. a mestom Stropkov. Do úvahy prichádzali dve alternatívy a to buď dar plynárni, alebo nájom za jedno euro. Dohodli sme sa, že to bude nájomná zmluva formou osobitného zreteľa. SPP Distribúcia uzatvára so všetkými investormi nájomné zmluvy za jedno euro a teda nebolo možné vyrokovať iné, úspešnejšie riešenie,“ uviedol L. Dubas.
V súvislosti s odovzdaním stavby a napustením zemného plynu je potrebné zo strany mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Stropkov a SPP Distribúcia, a.s. na vybudované plynárenské zariadenie.
Poslanci MsZ v Stropkove schválili prenájom plynárenského zariadenia na neplánovanom 32. zasadnutí MsZ, keďže mesto má záujem o napojenie rodinných domov na ul. Zámockej na plynovodnú sieť.
Zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú a nájomné bude v sume jedno euro ročne, pričom k takto stanovenému nájomnému bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Každá zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať iba z dôvodov spočívajúcich v porušovaní dojednaných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
Na ul. Zámockej sa riešil plynovod, riešili sa aj nové rozvody a vstupy verejného osvetlenia, všetky siete boli uložené do zeme a nasledovať bude už len pokladanie zámkovej dlažby.

Andrea Fecková | 21. 6. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 248x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou