smahu správy

3. ročník Stropkovských pivných slávností

Vermex Catering – Erik Ducár ako hlavný organizátor spoločne s mestom Stropkov a OZ Sparta pripravili ďalší v poradí už tretí ročník Stropkovských pivných slávností a Stropkovský juniáles, ktoré sa začínajú už tento piatok 22. júna a pokračovať budú až do nedele 24. júna. Skutočne je sa na čo tešiť!

„Pripravené sú nové pivá, nové značky, úplne iné ako doteraz. Predzvesťou konca školského roka a začiatku letných prázdnin, na ktoré deti tak netrpezlivo čakajú bude aj juniáles s množstvom zaujímavých atrakcií a podujatí pre deti,“ priblížil Slavomír Rapáč.
Novinkou tohtoročného juniálesu budú súťaže žiakov základných škôl v meste pod názvom „Máš na to?“, ktorú organizuje odbor školstva a kultúry mesta Stropkov. Vedomostnou témou bude „Naše mesto – história a súčasnosť“. Súťažiť sa bude v piatich kolách a to vedomostné súťaže a súťaže zručnosti, resp. športové.
Celkovým víťazom súťaže sa stane to družstvo, ktoré získa najväčší počet bodov. Bojovať sa bude o putovný pohár mesta Stropkov, súťažiaci získajú tiež diplomy a ceny v podobe upomienkových predmetov. Piatkové popoludnie bude teda venované deťom.
O šiestej hodine večer sa nám predstavia stropkovskí siláci, predvedú sa v nosení závaží, či ťahaní auta a v mnohých iných silových disciplínach.
O ôsmej hodine večer sa spoločne s primátorom mesta slávnostne narazí pivový sud a tak budú Stropkovské pivné slávnosti oficiálne otvorené.
Sprievodnou akciou a neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia je súťaž o najlepší stropkovský „naľešník“. Päť družstiev je pripravených upiecť ten najlepší stropkovský naľešnik“ a bojovať o putovný pohár. Pred ôsmou hodinou večer sa uskutoční vyhodnotenie tejto súťaže.
Vychutnať si budete môcť nielen rôzne druhy piva, ale tiež veľké množstvo gurmánskych špecialít a organizátori tiež nezabudli ani na bohatý hudobný program. Predstavia sa nám hudobná skupina Piňazi de, Olympic Revival, Big Apple Band, Bonanza, či DJ Paulm Laser Show.
Konať sa budú veselé pivné súťaže, bude sa piť pivo na čas a hlavne ochutnávať veľké množstvo kvalitného zlatistého moku.
„Veľmi sa tešíme! Dúfame, že počasie nám bude priať a že si každý zgustne na veľmi dobrom kvalitnom pive, ktoré sa pivovary snažia počas celého roka naselektovať presne na toto letné obdobie. Pivo by malo prinášať správnu chuť, osvieženie a ľuďom náladu,“ uzavrel S. Rapáč.

História piva v Stropkove

Prvá zmienka o pive pochádza z roku 4000 pred Kristom zo starovekej Mezopotámie. Južní obyvatelia Mezopotámie Sumerovia (Sumeri) nazývali tento nápoj „Kaš“.
Ide o najstarší ľuďmi vyrobený kvasený nápoj. Pivo sa začalo objavovať aj v Egypte, predkolumbovskej Amerike, Indii, Číne, Palestíne, Grécku a Ríme. Samozrejme sa objavilo aj u našich predkov, Slovanov a na našom území aj u starých Germánov.
Prvé písomné správy o existencii pivovarov v Uhorsku pochádzajú z 13. storočia. Hovoria napríklad o tom, že pivo boli povinní dodávať poddaní kláštora v Hronskom Beňadiku. Neskôr sa výroba piva sústreďovala do vznikajúcich miest, právo na jeho varenie sa stalo jedným zo základných práv mešťanov.
Pivovarníctvo na Slovensku dosiahlo najväčší rozmach v rokoch 1620 až 1650. Najväčší úpadok nastal od roku 1850, keď sa zaviedli vysoké dane za varenie piva. V druhej polovici 19. storočia u nás postupne vznikal pivovarský priemysel.
V stredovekých dejinách Stropkova sa zmienka o pivovare alebo výrobe piva nenachádza. Za zmienku stojí listina, v ktorej Ján Biely zo Sroczkowa 26. októbra 1472 žiadal Bardejovčanov o 8 sudov piva, pravdepodobne pre svojich poľských vojakov.
Od roku 1569 vlastnil Stropkov a jeho panstvo rod Peteovcov z Gerše. Počas ich vlastníctva sa nám zachovalo niekoľko zmienok o pive a pivovaroch. Ešte pred rokom 1578 Ján Pete (zomrel 22. januára 1578) daroval zemiansku kúriu a majer Mikulášovi Orlemu. Kúria stála na námestí a spolu s Mikulášom ju mal aj Martin Izdenci. Donácia Jána Peteho na majetok v Stropkove, dedinu Petejovce, slobodnícku kúriu vo Veľkrope, dva domy, dedičného richtára a pivovar v Brusnici bola Mikulášovi potvrdená až v roku 1595 kráľom Rudolfom Habsburským.
Aj na základe tejto donácie vznikali medzi Peteovcami a Mikulášom Orlem spory. Ďalšia zmienka o pive, teraz už v Stropkove, pochádza z 3. marca 1643. V tejto neoverenej listine bez pečate sa píše o určení podmienok pre výčap vína a piva pre mešťanov v Stropkove. Tí majú právo výčapu od Michala do Vianoc.
Ďalej sa v listine uvádza, že každý remeselník musel raz do roka uvariť pivo pre zemepána z jeho, ale aj svojho obilia. Určilo sa, že nikto iný okrem zemepána nemôže čapovať pivo alebo že nikto cudzí nesmie predávať pivo v Stropkove, inak by zaplatil pokutu 12 zlatých. Takéto povinnosti sa nachádzajú aj v urbári z roku 1651. Štefan a Žigmund Pete dovolili listinou z 28. júna 1650 mestečku Stropkov variť pivo a páliť lieh. Táto listina je originálom a nachádzajú sa na nej 2 pritlačené pečate týchto šľachticov.
Z tohto dňa pochádzajú ešte dve listiny. V jednej z nich sa určili podmienky k udelenému právu variť pivo a páliť lieh a v druhej sa píše, že Stropkovčania prijali udelené právo a zaviazali sa dodržiavať podmienky určené zemepánom. O viac ako 100 rokov, teda 12. júna 1753 šľachtic Žigmund Pete potvrdil, že dal do užívania Štefanovi Gyorfimu krčmu a pivovar v Stropkove.
Z 20. apríla 1768 sa nám zachoval súpis rôznych výdavkov v stropkovskom pivovare. Z 31. marca 1790 sa nám zachovali potvrdenky o vyplatení a prevzatí peňazí alebo naturálií hostinským, pivovarníkom, mýtnikom, obchodníkom, mlynárom. Ide 20 originálnych písomností.
V roku 1790 činil príjem z panského pivovaru sumu 323,91 zlatých. Príjem krčmára Michala Kontulisa činil 377,05 a Jána Rudyho 184,51 zlatých.
V Stropkove bolo v tom čase 5 krčmárov, z toho boli dvaja Židia.
Aj takéto zaujímavé dejiny prináša naše mestečko do konca 18. storočia.
ZDROJE:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80–901392–5–6.
IVÁNYI, Béla (ed.): Bártfa szabad királyi város levéltára. I. kötet. 1319-tól 1501-ig. Budapest: Kiadja a Magyar történelmi társulat, 1910, s. 528.
PELLOVÁ, Daniela: Inventár rodu Petö zo Stropkova (1527 – 1839). Prešov: Štátny oblastný archív v Prešove, 1999 – 2000, inv. č. 204, 225 – 227, 761, 942.
MsÚ v Stropkove
Mgr. Ľuboslav Šmajda

obrazok

Andrea Fecková | 21. 6. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 410x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou