smahu správy

Poslanci MsZ schválili na mimoriadnom zasadnutí spolufinancovanie projektu zateplenia strechy telocvične na ul. Matice slovenskej

obrazokMinulý pondelok sa konalo 32. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva, keďže v súvislosti s podanou žiadosťou na poskytnutie dotácie bolo mesto poskytovateľom vyzvané na urýchlené doručenie uznesenia MsZ, v ktorom mesto deklaruje, že súhlasí so spolufinancovaním projektu v požadovanej výške.

Vedúci OVRRŽP MsÚ Ladislav Dubas predložil návrh na schválenie spolufinancovania projektu zateplenia strechy telocvične na ul. Matice slovenskej, ktorá prislúcha ZŠ Mlynskej v Stropkove.
Ministerstvo školstva SR v marci 2018 zverejnilo výzvu na podporu výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy.
„Výzva sa týka výstavby a dostavby telocviční pre rok 2018. Spomínaná telocvičňa bola rekonštruovaná v roku 2010, kedy bola vymurovaná nová obvodová stena šatňovej časti, vymenený obvodový plášť halovej časti, vymenené okná a zrekonštruované sociálne zázemie. Nedoriešená zostala len otázka tepelného mosta strešnej konštrukcie a z tohto dôvodu bola pripravená projektová a rozpočtová dokumentácia na zateplenie strechy a zateplenie štítových stien. Hodnota týchto prác bola stanovená rozpočtom na 116 tisíc eur so spoluúčasťou mesta vo výške minimálne 10%, teda 11 600 eur,“ informoval L. Dubas.
V tejto súvislosti mesto zhodnotilo nepriaznivý stavebno-technický stav strešného plášťa na telocvični, ktorú prevádzkuje ZŠ Mlynská Stropkov. Žiadosť bola podaná v termíne 15. mája 2018.
„Ak žiadosť bude úspešná, mesto by malo získať 90% z tejto sumy. Zateplenie strechy sa bude realizovať s fúkanou buničinou a zateplenie štítových stien zatepľovacím fasádnym systémom. Zároveň budú opravené striešky nad vstupom zo severnej a južnej strany a opravené budú tiež všetky klampiarske konštrukcie. Všetky tieto práce sa nachádzajú v rozpočtovej dokumentácii,“ doplnil L. Dubas.
"Vyhlasovateľ výzvy, teda Ministerstvo školstva SR poskytlo päť kalendárnych dní na dodanie uznesenia MsZ, čo je dosť nezvyklé, je to krátka lehota, no sme v kontakte s Ministerstvom školstva SR a uznesenie doručíme osobne,“ dodal primátor mesta O. Brendza.
MsZ schválilo projekt zateplenia strechy telocvične ZŠ na ul. Matice slovenskej a odsúhlasilo spolufinancovanie projektu vo výške 10% nákladov stavby.
Ak mesto bude v tejto výzve úspešné, nasledovať bude proces verejného obstarávania a samotná rekonštrukcia strechy telocvične.

obrazok

Andrea Fecková | 15. 6. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 287x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou