smahu správy

Ďalší úspešný projekt slovensko-poľskej spolupráce

obrazokNové tematické cyklochodníky a vyhliadková veža s prvkami drobnej architektúry

Prvým spoločným a základným bodom nielen oboch miest, ale aj oboch štátov je etnicita. Poliaci a Slováci sú potomkovia starých Slovanov. Ďalším zo spoločných bodov je určite spojenectvo po stránke hospodárskej a vojenskej, ktoré vyvrcholilo k dohode a ktorá bola zárodkom dnešnej Vyšehradskej 4. Už od nepamäti svet pretínajú cesty, ktoré boli tepnami krajiny.

V rámci projektu sú realizované prednášky a výstavy na slovenskej i poľskej strane. Celková výška projektu je 235 593,67 eur, z toho pre Stropkov je určených 129 434,76 eur. Celý projekt sa začal pripravovať v roku 2016, kedy nás oslovili partneri z mesta Rzeszow.
V Stropkove sa v marci konala výstava „Každodenný život v rakúsko-uhorskej monarchii“, kde mohli návštevníci vo výstavných priestoroch kaštieľa vidieť predmety dennej potreby pochádzajúce z čias Rakúsko -Uhorska.
Druhou výstavou bude „Vojenstvo v časoch Rakúsko – Uhorska“, ktorej vernisáž sa uskutoční v pondelok 4. júna a sprístupnená bude v kaštieli celý nasledujúci mesiac. Expozíciu budú tvoriť vojenské predmety z bojísk I. svetovej vojny, väčšina práve z nášho regiónu. Veľké poďakovanie za spoluprácu pri organizácii výstav patrí miestnym zberateľom historických predmetov, ktorí nám poskytli exponáty na výstavy a takisto cenné rady pri ich organizácii.
„Ide o veľmi plodnú spoluprácu a je pre nás veľkým prínosom, že môžeme realizovať spoločný projekt s metropolou Podkarpatia. Sú to cenné skúsenosti. Okrem tohto projektu máme za sebou už aj dva menšie projekty zamerané na podporu cestovného ruchu, ktoré sme realizovali v rokoch 2016 a 2017. V rámci aktuálneho projektu sú do jednotlivých aktivít zapájané aj stropkovské školy, ktoré sa zúčastňujú jednotlivých aktivít,“ uviedol O. Brendza.
Aktuálne prebieha výstavba vyhliadkovej veže na vrchu Ščerbovka medzi Stropkovom a Sitníkmi a tiež výstavba prvkov drobnej architektúry. Ide o dva veľké altánky s krbmi pri dvojkríži a Bankovskej hore, jeden drevený altánok nad Sitníkmi na východ od Stropkova.
„Vyhliadková veža má 12 metrov, dve podlažia s výhľadom na celé mesto a blízke okolie. Je krátko pred dokončením. V prípade altánkov ide o nové turistické prvky v okolí mesta, ktoré tu doteraz chýbali. Dostupné budú širokej verejnosti. Veríme, že aj to pomôže vytiahnuť ľudí do prírody. Je to neďaleko mesta a sú odtiaľ pekné výhľady na okolie. Zároveň dúfame, že verejnosť túto novinku privíta a nové objekty sa nestanú cieľom vandalizmu. Dokončené budú v priebehu júna, až po dokončení všetkých stavieb sprístupníme aj vežu,“ informoval primátor mesta.
Ako ďalej O. Brendza informoval, v rámci tejto aktivity prebieha v týchto dňoch aj značenie cykloturisitickej trasy „Po stopách Rakúsko – Uhorska“ zo Stropkova na Dukliansky priesmyk, resp. štátnu hranicu s Poľskom. Celková dĺžka chodníka bude cca 47 km. Značená bude modrými cykloznačkami a cyklosmerovkami. V okolí mesta bude vyznačený aj menší okruh žltými značkami. Pomyselný začiatok trasy je v Stropkove na námestí, pokračuje ďalej po ceste na Sitníky, odtiaľ nad mestskú časť po horizonte, cez Ščerbovku a potom ďalej cez Kozinec, dole smerom na poľnohospodársku obslužnú komunikáciu smerom do Brezničky. Odtiaľ do Veľkropa s odkazom na tamojší vojnový cintorín, ďalej cez kopec do Makoviec, ďalej po ceste II. triedy cez Bukovce na Bukovú hôrku a odtiaľ po historickej ceste Jozefínka do Gribova, potom smerom na Kožuchovce, cez les na cestu III. triedy do Bodružala, Krajnej Poľany smerom na N. a V. Komárnik po starej ceste až na hranicu.
Na poľskej strane už bude pokračovať formou náučného chodníka cez Barwinek, Korczynu, Duklu, Strzyżów až do Rzeszowa.
„Jozefínka v minulosti spájala Zemplín s Poľskom, teda aj Stropkov s Rzeszowom. Bola to obchodná cesta, za čias cisára Jozefa II. získala strategický význam a bola povýšená na cestu krajinského významu. Od tých čias ju ľudia nazývajú Jozefínka,“ doplnil O. Brendza.
Na trase sa nachádzajú objekty z čias prvej polovice 20. storočia, resp. Rakúsko – Uhorska, ktoré budú označené. V okolí Stropkova je to vodojem a studňa z rokov 1910 a 1911, ktoré boli budované v rámci veľkých vojenských manévrov, sanktuárium, kaštieľ, vojnové cintoríny v Stropkove a Veľkrope. Označené budú aj ďalšie historické objekty – kláštor na Bukovej hôrke, kostolíky v Miroli, Bodružali, Nižnom a Vyšnom Komárniku.
„Chceli sme sa zamerať aj na zatraktívnenie blízkeho okolia mesta (stavby, veža), keďže ponúka krásne prechádzky pešo alebo na bicykli, v zime na bežkách. Je to relatívne blízko a tým, že tam budú oddychové zóny, možno budú mať ľudia o dôvod viac ísť sa tam prejsť. Po tom, ako sme v roku 2016 vyznačili prvú cyklotrasu po pamätihodnostiach okresu Stropkov, ide o ďalší projekt zameraný na podporu cykloturistiky i cestovného ruchu ako takého,“ uviedol.
Ďalšími z aktivít je tvorba mobilnej aplikácie Rzeszow a Stropkov – kedysi a dnes a hry Po stopách histórie. Aplikácia je už verejne dostupná na Google Play Store a AppleStore. Jej predstavenie je naplánované v najbližšom období. Hra bude dostupná v priebehu júla.
V lete sa v Stropkove uskutoční už spomínané otvorenie trasy a tvorivé dielne v závere septembra.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie jedinečného turistického produktu založeného na kultúrnom potenciáli partnerských miest, zvýšenie turistickej atraktivity pohraničia, ako aj zlepšenie povedomia obyvateľov a turistov o tunajšom bohatstve v oblasti kultúrneho dedičstva. Projekt je realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

obrazok obrazok obrazok

Andrea Fecková | 8. 6. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 467x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou