smahu správy

Cesta, ktorá spája okresy Stropkov a Svidník a slovensko-poľské pohraničie sa dočkala rekonštrukcie

obrazokDeväť kilometrový úsek bol ukončený a odovzdaný do užívania

Minulú stredu sa za účasti zástupcov Prešovského samosprávneho kraja, zástupcov Powiatu Krośnieńského a iných významných hostí uskutočnilo slávnostné odovzdanie ciest na dvoch stavebných úsekoch Miroľa – Pstriná – Staškovce v dĺžke 5,699 km a križovatky Makovce – križovatky Staškovce v celkovej dĺžke 3,010km. Podarilo sa tiež zrekonštruovať 2 mostné objekty a 21 cestných priepustov.

„Stretli sme sa tu za účelom slávnostného odovzdania do užívania tohto zrekonštruovaného úseku. Toto všetko by nebolo možné bez podpory finančných prostriedkov z európskych zdrojov a bez výraznej podpory našich poľských partnerov vzhľadom k tomu, že sa celá táto rekonštrukcia realizovala v rámci cezhraničného projektu Intereg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o realizáciu tohto projektu, tejto stavby, v prvom rade partnerom z Poľska, poďakovanie patrí aj PSK. Celá história tohto projektu siaha do rokov 2015, 2016, kedy sa rodili prvé investičné zámery,“ uviedol riaditeľ SUC PSK Peter Košičko.
Vedľajšiu, no nesmierne vyťaženú cestu neustále iba opravovali. Teraz sa vďaka slovensko-poľskému projektu podarilo odovzdať do užívania 9 km novej cesty. Tento úsek je súčasťou karpatskej drevenej cesty. Karpatské drevené kostolíky a cerkvy patria určite medzi výnimočné skvosty Slovenska.
„V mene Prešovského samosprávneho kraja a v mene predsedu PSK M. Majerského mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto úspešné dielo, ktoré dnes slávnostne odovzdávame do užívania. Tento projekt, rovnako ako viacero podobných projektov, neprechádzal bezproblémovo. Cesta bez problémov nevedie nikam, vraví ruský spisovateľ. No na konci dňa vidíme krásnu cestu, ktorá symbolizuje naše priateľstvo. Aj keď finančné náklady boli nemalé, návratnosť v nefinančnej forme je omnoho väčšia – posilnenie priateľstva, vzťahov, kultúry, či turizmu atď.. Ako lekár veľmi dobre viem, aké dôležité sú tepny. Práve cesty sa často krát nazývajú tepnami života. Keď zlyhá aj tá najmenšia tepna, môže to spôsobiť fatálne problémy. Hoci je táto cesta považovaná za periférnu, ale v mojom ponímaní má veľký význam,“ uviedol vicežupan PSK Martin Jakubov.
Realizácia daného projektu má prispieť k posilneniu regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou na Slovenskej strane a terciárnych uzlov v Poľsku vrátane napojenia na multimodálne uzly koridoru TEN-T.
„Tento projekt bol mimoriadne náročný a prispel do rozvoja cestnej infraštruktúry v danom regióne zvýšením štandardu pre vodičov z pohľadu zjazdnosti a bezpečnosti cestnej komunikácie. Sme mimoriadne hrdí, že dané úseky ciest ako spojnice okolitých obcí s okresnými mestami Svidník, Stropkov a Poľskom, ktoré boli v zlom stavebno – technickom stave mohli byť pomocou Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 zmodernizované,“ uviedol P. Kočiško.
Práce na oboch úsekoch sú k dnešnému dňu ukončené, protokolárne odovzdané. Na úseku momentálne prebieha odstraňovanie nedostatkov a chýb, ktoré nebránia k riadnemu užívaniu diela. Ide hlavne o chodníky, či chýbajúce zvodidlá. Všetky nedostatky a chyby sú riadne spísané a v stanovenej lehote budú zhotoviteľom odstránené.

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok

Andrea Fecková | 1. 6. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 469x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou