smahu správy

Stropkovskí maturanti idú do finále!

Mnohí maturanti navštívili svoje triedy posledný krát, poďakovali sa vyučujúcim i mladším žiakom. Mestu ukázali svoje tablá a teraz sa pripravujú na veľké finále – skúšku dospelosti.

V Stropkove sa nachádzajú tri stredné školy. Štúdium na Strednej odbornej škole elektrotechnickej je určené pre tých, ktorí vidia svoju budúcnosť v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológii.
Gymnázium je škola s dlhoročnou tradíciou, ktorá ponúka mladým ľuďom dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch a zároveň efektívne pripravuje svojich študentov na vysokoškolské štúdium a kvalifikovanú prácu.
V tomto školskom roku na stropkovskom gymnáziu maturovalo 63 žiakov tried IV. A, IV. B a oktáva. Písomná časť maturitných skúšok sa konala v dňoch 13., 14. a 15. marca 2018.
Ak si počet maturantov porovnáme so školským rokom 2004/2005, kedy maturovalo na gymnáziu 120 žiakov, alebo so školským rokom 2012/2013, kedy bol počet maturantov 107, zistíme, že sa ich počet znižuje. Z dôvodu migrácie sa v okrese Stropkov znižuje celkový počet obyvateľov.
„Všetci maturanti absolvovali externú časť maturitnej skúšky (EČ, písomný test) zo slovenského jazyka a literatúry. Päť žiakov absolvovalo písomný test elektronickým spôsobom. Popoludní nasledovala písomná forma internej časti (PFIČ). Žiaci si zvolili všetky zverejnené témy. Nasledovala maturitná skúška z cudzích jazykov. V našej škole sa jej zúčastnilo 63 žiakov. Aj z nich žiaci podstúpili externú časť (testy) a popoludní písomnú formu internej časti. Všetci maturovali iba z anglického jazyka. Uskutočnila sa aj externá časť maturitnej skúšky z matematiky, ktorej sa zúčastnilo 16 žiakov. Z nich si 7 vybralo elektronickú formu testovania. Ústna forma internej časti maturitných skúšok bude na Gymnáziu v Stropkove dňoch 21. až 25. mája 2018. Všetci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka. Občiansku náuku si vybralo 16 žiakov, z ktorých jeden bude mať dobrovoľnú maturitnú skúšku (DMS). Z dejepisu bude maturovať 25 žiakov, z matematiky 20 žiakov (2 z nich DMS), z geografie 10 žiakov (z nich 1 má DMS), z fyziky 8 (z nich 3 DMS), z chémie 27 (z nich 1 DMS), z biológie 25 žiakov a z informatiky 9 žiakov,“ informoval riaditeľ gymnázia Slavomír Cichý a dodal, že všetkým maturantom držia palce.
Stredná odborná škola na Hlavnej ulici ponúka svojim študentom študijné odbory pracovník marketingu, podnikanie v poľnohospodárstve, agropodnikateľ, či učebné odbory stolár, kuchár, predavač, kaderník alebo mechanik – autoopravár, ale aj nadstavbové odbory.
„V školskom roku 2017/2018 na našej škole maturuje 26 žiakov v odboroch spoločné stravovanie a mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (NŠ). Všetci žiaci sa zúčastnili písomnej formy internej časti a externej časti maturitnej skúšky. Zo slovenského jazyka a literatúry si väčšina žiakov zvolilo 4. tému „Priateľ mi podal ruku v pravý čas“, niekoľko žiakov si vybralo diskusný príspevok. Praktická časť bude prebiehať od 31.5.2018 do 1.6.2018 a ústna časť sa uskutoční od 4. júna do 6. júna,“ uviedla Nikola Milá zo SOŠ na Hlavnej a maturantom popriali veľa šťastia v ďalšom kole maturitných skúšok.

obrazok obrazok

Andrea Fecková | 25. 5. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 241x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou