smahu správy

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany na Domaši - Tíšave

obrazokVyhlasovateľom a organizátorom súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Okresné kolo sa konalo pod záštitou prednostu Okresného úradu Stropkov Mgr. Alfonza Veselého.

Poslaním súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre žiakov II. stupňa základných škôl je overiť si teoretické vedomosti učiva ochrana života a zdravia praktickými zručnosťami.
Súťaž pripravuje žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií, katastrof alebo teroristických útokov s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb v prírode, poskytovanie prvej pomoci, či hasenie malých požiarov.
Táto súťaž tiež prispieva k upevneniu návyku poskytnúť prvú pomoc v prípade mimoriadnych udalostí, napomáha k vytváraniu pozitívnych morálnych vlastností, rozvíja tvorivé odborno-teoretické vedomosti a odborno-technické schopnosti žiakov. Rozvíja a upevňuje vzťahy a kolektívnu zodpovednosť.
Vytvára pre školy a pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu obohateného o atraktívne prvky.
Súťaže sa zúčastňujú družstvá zmiešaných štvoríc – dvaja chlapci a dve dievčatá, ktoré si spomedzi seba zvolia kapitána družstva.
Každý člen družstva absolvoval test, ktorý obsahoval 20 otázok z civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, ochrany pred požiarmi, či dopravnej výchovy.
Disciplína civilnej ochrany bola zložená zo 4 častí, medzi ktoré patrilo použitie ochrannej masky, improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, vymenovanie zloženia evakuačnej batožiny a rozoznávanie varovných signálov.
Ďalšia disciplína bola zameraná na orientáciu na mape pomocou buzoly, meranie vzdialeností na mape, odhad vzdialenosti v teréne a určovanie svetových strán v teréne.
Zdravotnícka príprava je tiež dôležitou súčasťou tejto súťaže a táto disciplína sa skladala z dvoch častí, medzi ktoré patrilo ošetrenie zranení a volanie na tiesňovú linku 112. Súťažiaci si vyžrebovali zo zadaní bezvedomie – zastavenie dýchania, vykĺbenie členka s podozrením na zlomeninu, otvorená zlomenina na dolnej končatine, zatvorená zlomenina na hornej končatine, ošetrenie tržnej rany na hlavy so slabým krvácaním, či ošetrenie popáleniny. Na správne postupy ošetrovania zranení dohliadal rozhodca z radov členov Slovenského červeného kríža a za správne zvolený postup ošetrenia mohlo každé družstvo získať najviac 30 bodov. Bolo tiež potrebné predviesť správnu komunikáciu s operátom tiesňovej linky 112.
Súťažiaci tiež vykonávali spoločné hasenie malého požiaru tzv. džberovkou na cieľ vzdialený cca 5 až 10 metrov.
Všetci členovia družstva skúsili streľbu zo vzduchovky v polohe ležmo na sklápacie terče.
Maximálny možný počet získaných bodov bol 585.
Stropkov reprezentovali žiaci základných škôl z Kolboviec, Bukoviec, ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska i ZŠ Konštantínová.
Prvenstvo si odniesli žiaci z CZŠ sv. Petra a Pavla, druhé miesto žiaci ZŠ Konštantínovej a tretie miesto žiaci ZŠ Mlynská.

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok

Andrea Fecková | 18. 5. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 69x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou