smahu správy

Viaceré mestá a obce po celom Slovensku sa pasujú s problémom nevysporiadaných pozemkov, mesto Stropkov nie je výnimkou

V Stropkove je stále mnoho nevysporiadaných lokalít. S podobnými ťažkosťami sa pasujú viaceré mestá a obce na celom Slovensku. Mesto si uvedomuje, že niektoré pozemky sú vo vlastníctve fyzických osôb a tento fakt rešpektuje. Ako primátor mesta uviedol v mnohých prípadoch malo dôjsť k dohode, či vysporiadaniu už pred viac ako 25 rokmi.

Dušan V. je vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Stropkova, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia, ktorá slúži pre potreby obyvateľov mesta Stropkov. Tiež pozemok, na ktorom viazne vecné bremeno v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., ako aj pozemok, na ktorom je postavená časť bytového domu so súpisným číslom 1559. Dušan V. požiadal mesto Stropkov o zámenu pozemkov a odôvodnil svoju žiadosť o výmenu tým, že na pozemku sa nachádza miestna komunikácia. V záujme doriešenia vzťahov bolo niekoľkokrát zvolané rokovanie ohľadom vysporiadania týchto vzťahov s tým, že prítomní vlastníci vyjadrili súhlas so zámenou pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Stropkov, bez následného vzájomného finančného vysporiadania. Navrhovateľ ponúkol mestu väčšiu výmeru ako dostane.
„Treba si uvedomiť všetky pre a proti, výhody, či nevýhody tejto zámeny, prípadné riziká. My ako mesto navrhujeme, aby parcely, ktoré sú mestské, boli sprístupnené od Puškinovej ulice, kde pomedzi rodinné domy je plánovaná mestská komunikácia, vrchom cez pozemky fyzických osôb je plánovaný východný obchvat. Chceme zachovať prístup vlastníkov k pozemkom, ktorí nás o to požiadali,“ uviedol primátor mesta O. Brendza.
Úmyslom zámeny má byť prístup na Bankovskú ulicu.
Komisia pre financie a majetok mesta navrhla pozastaviť zámenu pozemkov medzi D.V. a mestom Stropkov a odporučila rokovať aj s Jánom P. o zámene pozemkov podľa jeho návrhu z dôvodu zachovania prístupovej komunikácie k pozemkom vo vlastníctve mesta Stropkov v zmysle pôvodného územného plánu. Tiež bolo odporučené prerokovať tieto zámeny pozemkov aj na Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v apríli 2018. Spomínaná zámena pozemkov medzi Dušanom V. a mestom na zasadnutí MsZ bola potrebnou väčšinou hlasov schválená.

obrazok obrazok

Andrea Fecková | 11. 5. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 252x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou