smahu správy

Panelové zábrany uprostred cesty na ulici S. Jurkoviča sú nateraz odstránené, mesto bude s dotknutým vlastníkom parcely rokovať

Nedávno nás prekvapili panely uprostred cesty na ul. S. Jurkoviča, ktoré tam umiestnil vlastník pozemkov, aby tak upozornil na nevysporiadané parcely.

„Som vlastníkom parcely a panely som uložil na svoj pozemok. Už rok čakám na vyjadrenie k žiadosti o výmenu pozemkov a až teraz po uložení panelov sa situácia trocha pohla dopredu,“ uviedol vlastník dotknutej parcely.
„Vzniknutá situácia nás samozrejme neteší a treba povedať, že nás tento krok majiteľa pozemkov pod miestnou komunikáciou a dvoma bytovými domami nepríjemne prekvapili. Problém sme však nateraz vyriešili, hneď ako to bolo možné v úzkej súčinnosti mestskej i štátnej polície,“ uviedol primátor mesta O. Brendza.
Ako ďalej primátor mesta uvádza rokovania o vysporiadaní predmetných parciel prebiehajú s ich vlastníkom od roku 2017. Uskutočnili sa na úrovni vedenia mesta, mestskej rady i príslušných komisií Mestského zastupiteľstva a k dohode bohužiaľ nedošlo.
„Uvedomujeme si a rešpektujeme, že pozemky sú vo vlastníctve fyzickej osoby, na druhej strane, vlastníkom samotnej miestnej komunikácie, teda cestného telesa, je mesto Stropkov,“ dodal O. Brendza.
Je dôležité pripomenúť, že v Stropkove je takýchto lokalít, kde sa miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta nachádzajú na nevysporiadaných pozemkoch, resp. na pozemkoch patriacich fyzickým osobám.
„Máme záujem jednotlivé lokality vysporiadať v zmysle platnej právnej úpravy. Mesto rokuje s viacerými vlastníkmi, ale tieto dohody sa nerodia ľahko, podliehajú zložitému schvaľovaciemu procesu a musia byť v súlade s platnou legislatívou pre daný účel,“ priblížil primátor.
Mesto vyvíja maximálnu snahu, aby vzniknuté i budúce problémy vyriešili, no nie je to jednoduché a vyžaduje si to mnoho úsilia samosprávy.
S podobnými ťažkosťami sa vysporadúvajú viaceré mestá a obce na Slovensku. Ide o dedičstvo z minulosti.
„V tomto konkrétnom prípade mohlo a malo dôjsť k dohode už minimálne pred 25 rokmi,“ pripomína O. Brendza.
Ďalšie rokovanie s dotknutým vlastníkom parciel v lokalite na ul. S. Jurkoviča je naplánované na 30. apríla. Na základe jeho záverov mesto zváži ďalší postup.
„V každom prípade budeme hájiť záujmy obyvateľov predmetnej ulice i celého Stropkova a využijeme každú možnosť, ktorá prispeje k definitívnemu vyriešeniu tejto situácie,“ dodal primátor.
„Urgoval som mesto, aby uskutočnilo zámenu pozemku, ale nešlo to tak, ako by malo. Dúfam, že čoskoro dôjde k nejakej dohode a nebude s pozemkom ďalší problém. Aj ľudia, ktorí tam bývajú už roky, neriešili vlastnícke vzťahy. Diskusia sa síce s mestom viedla, ale neboli žiadne alternatívy, s ktorými by som bol spokojný. Jednoducho som čakal promptnejšie riešenie situácie a tak som sa rozhodol na svoj pozemok uložiť panely, dúfajúc, že sa veci pohnú správnym smerom,“ doplnil vlastník dotknu¬tej parcely v závere s tým, že si je vedomý toho, že uložením panelov zablokoval prejazd cez ul. S. Jurkoviča.

Andrea Fecková | 4. 5. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 345x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou