smahu správy

Rybárstvo je dnes stále všeľudové

obrazokMnohých z nás vyľakali uhynuté ryby v rybníku v Stropkove. Ide o stav, ktorý vzniká po zimnom období. Ryba je studenokrvný živočích, otepľovaním vody stúpa jej aktivita a ryba, ktorá je po zime v slabej kondícii, môže uhynúť.

„Tento stav je bežný aj v riekach, prípadne väčších nádržiach, tam však nie je tak ľahko spozorovateľný, ako na našom rybníku priamo v meste. V tejto súvislosti pripomíname skutočnosť, že v neskorej jeseni je potrebné dopriať rybám pokoj na zazimovanie, zbytočne ich nerušiť, aby nestrácali cennú energiu,“ uviedol podpredseda MO SRZ Stropkov Roman Kudič.
Ako ďalej uvádza R. Kudič jarné obdobie nie je pre MO SRZ Stropkov z hľadiska prípravy špecifickým obdobím, keďže sa revíry musia udržiavať celoročne. Na jar nastáva povinnosť kosenia a vonkajšej údržby v okolí revírov. Pravidelne sa čistí prítokový kanál do vodnej nádrže Stropkov, aby nenastal problém s cirkuláciou vody v letnom období. „Práce v tomto období smerujú predovšetkým k príprave nádrže na každoročné preteky v love rýb na udicu, ktoré sa uskutočnia 12. mája. Ide o mimoriadne obľúbenú akciu, na ktorú už teraz širokú verejnosť pozývame,“ dodal R. Kudič.
V rámci úpravy okolia vodnej nádrže Stropkov a vytvárania zóny oddychu nielen pre rybárov, ale aj návštevníkov regiónu a širokú verejnosť sa postupne osadzujú nové betónové lavičky. „Finančné prostriedky získavame predovšetkým prostredníctvom projektov, napr. Šariš ľudom alebo RWE – Pomáhame spoločne. Dobrú spoluprácu máme aj so Službou, m. p., či už pri osádzaní spomínaných lavičiek, odstraňovaní opadu alebo kosení okolia nádrže,“ uviedol.
MO SRZ Stropkov mala ku koncu minulého roka 445 členov, z toho 333 dospelých, 28 mládežníkov a 84 detí. „Predpokladám, že sme najväčšou jednotnou záujmovou organizáciou v okrese Stropkov. Oproti roku 2016 nám stúpol počet členov o 10 a od roku 2015 o 39 členov. S počtom členov a jeho nárastom sme spokojní, poukazuje to na to, že rekreačný rybolov má medzi ľuďmi stále svoje nezastupiteľné miesto. Obzvlášť radi vidíme pri vode deti. Je na nezaplatenie, keď vymenia smartfón za udicu a vytvárajú si tak pozitívny postoj k vode a prírode všeobecne,“ doplnil R. Kudič.
Revíry MO SRZ Stropkov – VN Stropkov, VN Bokša a Ondavu pravidelne zarybňujú v súlade so zarybňovacím plánom a vynakladajú naň značné finančné prostriedky, ktoré sa každoročne pohybujú zhruba okolo 13 tisíc eur. Zarybnenie je druhovo rozmanité. Vo VN Stropkov je dominantnou rybou kapor, tiež je vysádzaný bylinožravý amur, či pstruh dúhový. Z dravých rýb sa v nádrži nachádza šťuka a zubáč. Sprievodnou rybou je karas, pleskač a iná biela ryba.
„Ondavu sme práve pred týždňom zarybnili dvojročným pstruhom dúhovým, ktorý je pre rybárov atraktívnou lovnou rybou. Do Ondavy vysádzame aj pôvodné druhy rýb, akými sú podustva, jalec alebo mieňa. Prítoky posilňujeme pstruhom potočným a sivoňom,“ priblížil podpredseda MO SRZ Stropkov.
Veľkostne v súčasnosti dominuje pár kusov tolstolobikov, ktoré majú viac ako 20 rokov a prípadný bežný úlovok má cez 20 kg. „Tieto ryby sa už pomaly vytrácajú, keďže v rybníku žili ešte pred jeho vypustením v roku 2000,“ uviedol R. Kudič.
Na väčšine stojatých vôd platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája. V našej oblasti sa smie loviť len na Ondave, Chotčianke a prítokoch. „Aj tu však platí druhová ochrana jednotlivých rýb. Pre VN Stropkov a Bokša máme platnú výnimku na lov od 15. mája a prakticky plná sezóna s minimálnymi obmedzeniami začína 16. júna, odkedy je možné loviť dravé ryby,“ vysvetlil R. Kudič.
Na ochranu rybárskeho práva je zriadená 8 členná rybárska stráž, ktorá kontroluje rybolov. Ochrana rybníka a jeho okolia je iná vec. Ako R. Kudič uvádza musí byť výsledkom spoločného prístupu a úsilia rybárov a verejnosti. „Máme permanentný problém s neporiadkom v okolí nádrže, prípadne s vandalizmom. Párkrát do roka musíme opraviť okenice na budove kancelárie, minulý víkend nám ktosi povyvracal z hrádze odpadkové koše. Za úplne nepochopiteľné považujem, keď niekto k rybníku v meste vyvezie staré okná a rozbité sklo zostáva pri vode… V tomto kontexte by sme privítali vyššiu aktivitu príslušníkov Policajného zboru a Mestskej polície v okolí nádrže,“ uviedol R. Kudič.
Vodná nádrž leží v intraviláne mesta a je jednou z jeho dominánt, preto je potrebné chrániť jej okolie. Máloktoré mesto sa môže pochváliť tým, že má taký veľký a pekný rybník na skok od centra.
Ako ďalej uvádza R. Kudič rybárstvo je dnes stále všeľudové. Loviť ryby za prijateľné poplatky si môže dovoliť skoro každý – či už deti alebo dôchodcovia a MO SZR Stropkov má za to, že tento stav je potrebné zachovať, hlavne kvôli deťom a mládeži.
V legislatívnom procese je nový zákon o rybárstve a súvisiaca vykonávacia vyhláška, ktorá avizuje viacero významných zmien. Tie môžu výrazne zmeniť charakter rekreačného a športového rybolovu a zostáva len dúfať, že rybárstvo zostane aj naďalej bežnou a príjemnou voľnočasovou aktivitou aj do budúcna.
„Na záver mi nedá nevyjadriť sa k článku v týždenníku Stropkovské Spektrum, ktorý sa týkal odpadu vo Vodnej nádrži Domaša. Je mi ľúto, že vyjadrenia pána starostu Kvakoviec postavili do nelichotivého svetla všetkých rybárov bez rozdielu. Považujeme to za neférové, pretože väčšina rybárov ctí zodpovedný prístup k vode a životnému prostrediu. Za tendenčné považujeme jeho vyjadrenia, ktoré naznačujú, že za odpad v Domaši sú zodpovední len rybári. Odporúčam pánovi starostovi, aby vyskúšal navštíviť zatopený vŕbový les v okolí Lomného a Bžian a pozrel si zachytený odpad, ktorý priniesla Ondava. Táto časť je chránenou rybárskou oblasťou, bez možnosti rybolovu, teda bez rybárov. Nech napríklad vyskúša v tomto období prejsť tok Ondavy a Chotčianky a pozrieť si zachytené PET fľaše, igelitové tašky a rôzny odpad na stromoch nad vodou. Rozumný a súdny človek pochopí, že odpad, ktorý prinesie voda z oblastí, kde sa vôbec nelovia ryby, zrejme nevyviezli a nenahádzali rybári. Rovnako nepochopiteľné je vyjadrenie pána starostu o obmedzení výkonu rybárskeho práva v úsekoch, kde sú postavené čierne stavby. Myslím, že nad tým sa musí pousmiať každý s minimálnym právnym povedomím. Nehádžme teda všetkých rybárov do jedného vreca. Skúsme si uvedomiť, ako by dnes vyzerali vodné plochy a toky, keby sa o ne nestarali rybári a nemali by gazdu. Trochu objektivity teda nezaškodí nikomu,“ dodal v závere podpredseda MO SRZ Roman Kudič.

obrazok obrazok obrazok obrazok

Andrea Fecková | 27. 4. 2018 | Rozhovory | Odkaz na článok | | 289x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou