smahu správy

Mesto hľadá riešenie situácie na ulici Za jarkom

obrazokBiedne chatrče a kopa odpadu. Aj takto by sa dala charakterizovať osada Za jarkom. Situácia s odpadom, ktorý sa v osade hromadí za skromnými príbytkami, zdá sa nemá riešenia a ani konca.

„V prvom rade treba povedať, že problémy ulice Za jarkom nie sú len problémami tamojších obyvateľov, ale i celého mesta. My si to uvedomujeme, ale ako subjekt samosprávy sme pri nakladaní s verejnými financiami viazaní prísnou právnou úpravou. Uvedomujeme si vážnosť situácie, ale tá tam nevznikla za posledný rok ani dva,” uviedol primátor mesta Ondrej Brendza.
Podobné problémy s odpadom v osadách, ktoré sú často neriešiteľné, má mnoho samospráv po celom Slovensku.
V osade Za jarkom nie je ani kúsok zelene, len panelová cesta a hory odpadu. Ako ďalej O. Brendza uvádza, z minulosti vieme, že čiastkové riešenia sa neosvedčili. V roku 2004 po výstavbe dvoch bytoviek na Orgovánovej ulici došlo k asanácii polovice osady a dnes je situácia rovnaká, ak nie horšia.
„Pripomínam tiež, že v uplynulých troch rokoch sa mesto trikrát uchádzalo o prostriedky z výzvy na odstraňovanie čiernych skládok, ale ani raz sme neboli úspešní,” uviedol.
Primátora O. Brendzu rovnako mrzí, ak sa niekoľko jednotlivcov snaží na tomto probléme a biede rómskej komunity žijúcej na ulici Za jarkom vytĺkať politický kapitál. „Odporučil by som im, aby v prvom rade zobrali na zreteľ, že obec síce je zodpovedná za divoké skládky vo svojom katastrálnom území, na druhej strane je limitovaná vlastníckými vzťahmi k pozemkom, na ktorých sa nachádza,” dodal O. Brendza.
Ďalšou rovinou je komplexné riešenie celej lokality a ak dnes niekto aj vzhľadom na vlastnícke vzťahy k pozemkom hovorí o rozsiahlej výstavbe nízkoštandardných bytov, zjavne problematike nerozumie, alebo rozumieť nechce.
„Bez ohľadu na to si však uvedomujeme vážnosť tejto situácie. V minulom roku sme podnikli kroky smerujúce k naplneniu spoločného cieľa a čoskoro, dúfam, pristúpime aj ku konkrétnym opatreniam na riešenie problematiky prístupovej komunikácie, odstráneniu čiernej skládky a ďalších problémov, ktoré sa týkajú osady Za jarkom. To všetko však nepôjde bez súčinnosti so štátnymi orgánmi,” doplnil v závere primátor mesta.
Skládka odpadu už v minulosti odstránená bola, treba si však uvedomiť, že ide o zložitý problém a tak ako všade, aj v sociálne znevýhodnenom prostredí, akým osada Za jarkom je, sa nájdu disciplinovaní občania, ktorí si svoje povinnosti plnia.

obrazok obrazok obrazok

Andrea Fecková | 20. 4. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 362x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou