smahu správy

Mariánsky kult na Slovensku

obrazokPrešovský samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove a Kaštieľ Stropkov usporiadali prednášku pod názvom Miesta mariánskeho kultu na severovýchode Slovenska v 18. storočí v podaní Prof. PhDr. ThDr. Petra Zubka, PhD.

Ako P. Zubko uvádza, najstaršie stredoveké pútnické miesto na území bývalého Uhorska, je Marianka pri Bratislave na úpätí Malých Karpát, ktoré založil kráľ Ľudovít Veľký. On položil základný kameň kostola a zveril správu pútnického miesta rádu Pavlínov.
V roku 1380, keď bol kostol dostavaný, ten istý kráľ slávnostne preniesol milostivú sošku na hlavný oltár. Najslávnejším Mariánskym obrazom v dobe rekatolizácie a osobitne v 18. storočí je Šaštínska Madona, ktorá bola nazývaná aj bolestná, sedembolestná na Slovensku.
Levočské pútnické miesto patrí do obdobia staršieho stredoveku, do obdobia rekatolizácie, do obdobia Jezuitov.
Škapuliarska Panna Mária sa nachádza v Stropkove, vo Veľkom Šariši a v Gaboltove. Najstaršie škapuliarske pútnické miesto v Uhorsku sa nachádzalo práve u nás v Stropkove, kde si veriaci uctievajú milostivý obraz Panny Márie Karmelskej, ktorý je z roku 1754. Bratstvo sv. škapuliara tu bolo už v roku 1669, takže patrí medzi najstaršie na území terajšieho Slovenska.
Zásluhy na uvedení bratstva do Stropkova má tamojší zemepán Žigmund Pethő. Aby sa zvýraznila mariánska úcta v Stropkove, Žigmund Pethö v spolupráci s pátrom Filipom, generálom Radu bosých bratov Panny Márie z hory Karmel, založil pri stropkovskom farskom kostole Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej.
Zvláštnu Bulu o tejto skutočnosti vydal pápež Klement IX. dňa 11. mája 1669 v Ríme a stropkovské Škapuliarske bratstvo tak patrí medzi jedno z prvých na Slovensku. Práve tu treba hľadať korene úcty k Škapuliarskej Panne Márii, ktorá je dodnes taká živá a vrúcna.
Čenstochová sa nachádza v južnom Poľsku. Panna Mária Čenstochovská, tiež známa ako „Čierna Madona“ je hlboko uctievaný obraz po celej Európe. Je takmer povinná zastávka pre každého pápeža, ktorý navštevuje túto krajinu.
Kópiu Čentochovskej Panny Márie nájdeme v Gaboltove, v Košiciach, Prešovskej konkatedrále, na Prešovskej kalvárii, v Sabinove a aj tu v Stropkove.
Časť poučnej prednášky Petra Zubka prinášame aj Vám:
Slová Petra Zubka nás nútia trocha sa zamyslieť:
V archaickej dobe, niekedy pred rokom 1300, boli pútnické miesta iba miestom, kde mnohí pútnici vyhľadávali akési čudá. Je pravda, že na mnohých miestach sa diali zázraky, ktoré sa potom stali legendami. Ľudia na tieto miesta chodili, chceli mať kúsok z toho miesta, lebo si mysleli, že si tak ľahko zabezpečia mnoho privilégií. Keď z miesta odišli, žili tak ako predtým.
V zásade boli kázne skôr zriedkavosťou ako pravidelnosťou a kázalo sa spôsobom „nemáš problémy, tak sa teš. Ak máš problémy – to prejde, to patrí k životu a ideme ďalej“.
Na prelome 14. až 15. storočia sa rozšírili Františkáni a tí začali kázať trocha iným spôsobom. Svätý František mal inú skúsenosť, mal stigmy a Krista začal vnímať cez bolesť, ktorú dostal. Zistil, že práve cez bolesť, cez svoj kríž, sa s Kristom spája a môže sa s ním stotožniť. Františkovi bratia – Františkáni začali toto ohlasovať.
Ohlasovali, že ak máš kríž, máš milosť, si na tom rovnako ako Boží Syn.
Zároveň to dávalo v živote nový pohľad na vec. Či je kríž fyzický, či je morálny, či je duchovný, alebo akýkoľvek iný, nepáči sa nám to, kríž nechceme. Práve tento prístup nám ukazuje, že Kristus svoj kríž zobral a premenil ho na čosi najvznešenejšie. Jednoducho nás vykúpil.
Keď sa dokážeme stotožniť so svojím krížom a prijať ho, zdanlivo nás môže ničiť, no v skutočnosti, ak ho pokorne prijmeme, tak nás zmení k lepšiemu. Ak ho neprijmeme a budeme ho odmietať, vtedy nás zabije. Zabije nás tak, že odídeme od viery.
Nie oko za oko, ale odpustiť aj 77 krát.
Iste sú v živote veci, ktoré nie sú príjemné, a s ktorými treba bojovať, ale v prvom rade majme na pamäti, že z kríža sa nezostupuje, potom nie sme kresťania.
To je len návod k tomu, ako sa náš život dá prežiť ľahšie. Život sa nestane bezkrížový, ale bude sa znášať oveľa ľahšie.

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

Andrea Fecková | 6. 4. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 246x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou