smahu správy

Všetko najlepšie ku dňu učiteľov

Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca, v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

J. Á. Komenský kládol neustály dôraz na výchovu najmenších detí, na ich všestranný a harmonický vývin po stránke telesnej a duševnej i duchovnej. Osobitný dôraz kládol na zdravie detí a zdôrazňoval, že dieťa má mať svoju osobitosť, preto sa môže účinné rozvíjať len prostredníctvom primárneho vzdelania. Vychádzajúc z potreby malých detí v predškolskom veku, dôležitá je i potreba vzdelania a výchovy matky.
V myšlienkach učiteľa národov nájdeme vyslovenie želaní, aby sa každá škola stala dielňou ľudskosti, kde sa formujú pravé ľudské city, aby bola škola hrou, v ktorej je štúdium späté s potešením.
Učiteľské povolanie je náročné i príťažlivé zároveň. Dáva každému jedincovi spoločnosti nové poznatky a informácie, pretvára ich v pevné vedomosti, návyky a praktické zručnosti. Ubehne veľa času, kým sa z hravej bytosti stane dospelý človek a stojí to veľa úsilia a námahy.
Učiteľ musí byť náročný, prísny, ale aj milý a láskavý. Múdrosť bez vrúcnosti a lásky je smutná. Dobrý učiteľ je výnimočný svojim individuálnym prístupom ku každému žiakovi v triede, dokáže deti motivovať k učeniu i poznávaniu, je spravodlivý a čestný a má pozitívne myslenie.
Milí pedagógovia, učitelia! Chceme sa Vám všetkým poďakovať za Vašu trpezlivosť, námahu a lásku, za všetky poznatky a vedomosti, za motiváciu i za to, že tvarujete charakter a osobnosť našich detí, že vychovávate a vzdelávate, že viete ponúknuť náruč i milé slovo, že detí rozvíjate po citovej i emocionálnej stránke, že vediete deti ku kreatívnemu mysleniu a tešíte sa z každého i nepatrného úspechu a kroku vpred.
Nech ste odvážni a smelí a nech Vás nikdy neopúšťa láska k tomuto poslaniu, veď iba ten môže zapáliť iných, kto sám horí.
Ďakujeme Vám!

Andrea Fecková | 6. 4. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 54x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou