smahu správy

Prvé výsledky archeologických prieskumov

V Stropkove a jeho okolí sa v minulosti nevenovala pozornosť archeologickým prieskumom, preto hodnoverné výskumy chýbajú.
Veci sa dali do pohybu a nám sú známe výsledky prvých archeologických prieskumov, ktoré sa vykonávali v uplynulom týždni v súvislosti s úpravou NN siete na ul. Zámockej, ktorá je čiastočne na ploche zaniknutého hradu.
Archeologická spoločnosť Triglav s. r. o. vykonala popri obnove NN siete archeologický výskum najmä na Zámockej a Majerskej ulici.

„Sondou sa preskúmala plocha v priestore juhovýchodnej bašty hradu na Zámockej ulici. Pri výskume boli odkryté časti priekopového múru, tzv. kontraeskarpy, vybudovanej pravdepodobne koncom 16. alebo v prvej polovici 17. storočia. V blízkosti priekopového múru sa zachytili tiež zvyšky základov domu z 19. storočia,“ uviedol Václav Horňák zastupujúci archeologickú spoločnosť.
Južne od hradnej brány sa v malom rozsahu odkryl doteraz neznámy murovaný objekt, ktorého funkcia i datovanie sú bez ďalšieho výskumu otázne.
Počas výskumu sa našlo množstvo predmetov dennej potreby ako napríklad keramika z 18. až 19. storočia, zlomky glazovaných kachlíc a nožnice z rovnakého obdobia.
Ako ďalej V. Horňák uvádza, pokračovanie alebo rozširovanie plochy výskumu momentálne nie je v pláne.
„V súvislosti so štvrtou etapou námestia máme svoju víziu a stanovili sme si aj určitý plán. Treba si uvedomiť, že ešte pred mesiacom tam stáli dva rodinné domy, preto chce všetko svoj čas. Asanácia je pomyselnou úvodnou fázou štvrtej etapy námestia. Chceme nadviazať na všetky dobré veci, ktoré naplánovali a realizovali naši predchodcovia,“ uviedol primátor mesta.
Prioritou je preto upraviť uvoľnené priestranstvo. Mesto vstúpi do rokovania s Krajským pamiatkovým úradom už v prvom polroku 2018 a bude sa snažiť rozbehnúť proces nevyhnutný pre spustenie archeologického prieskumu.

Andrea Fecková | 16. 3. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 319x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou