smahu správy

Viac ako milión eur schválených na odstránenie havarijného stavu ciest

Dňa 5. marca 2018 sa konalo 3. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. PSK pristúpila k úprave rozpočtu pre rok 2018.
Oblasť financovania dopravy sa pre Správu a údržbu ciest prešovského samosprávneho kraja upravuje na celkovú sumu 10 349 236 eur.
PSK v úprave rozpočtu pre rok 2018 schválil investície v oblasti dopravy v okrese Stropkov vo výške viac ako jeden milión eur.
Ide o finančné prostriedky pridelené z rezervného fondu, nedočerpané úverové zdroje a úverové zdroje aktuálneho roka.

Lokality, ktorých sa schválenie rozpočtu dotýka sú obce Tokajík, Vislava, Lomné a Fijaš, Brusnia, Krušinec, Šandal – Radoma. Cesty v týchto úsekoch sa dočkajú modernizácie.
„Sanácia zosuvu na ceste III/3573 Tokajík je vo vysokom štádiu rozpracovania. Ak nám to dovolia vhodné klimatické podmienky, je nutné ešte uložiť jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky, doplniť dopravné značenia a stavba bude ukončená. Obdobná situácia je na stavbe sanácia zosuvu na ceste II/554 Varechovce, kde bolo nedočerpaných 23 tisíc eur,“ uviedla hovorkyňa SÚC PSK Daša Jeleňová.
Tieto nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2017 obec Varechovce použije pri záverečných úpravách. „V minulom roku bolo vyčlenených okolo 400 tisíc eur na sanáciu zosuvu. Cesta je dokončená, ešte nás čakajú terénne úpravy a rigoly,“ uviedol starosta obce Varechovce M. Hudák. Realizácia prác vo Varechovciach sa začne v marci, najneskôr v apríli.
Most pred obcou Krušinec je v havarijnom stave a dlho sa diskutovalo o jeho oprave. Dobrou správou je, že na jeho rekonštrukciu bolo z rozpočtu PSK pre rok 2018 vyčlenených 620 tisíc eur.
„V rámci rekonštrukcie mosta pred obcou Krušinec (III/3584 č. 3584–001) prebieha v súčasnosti aktualizácia projektovej dokumentácie, pretože pôvodná je staršieho dáta – z roku 2007. Zámerom Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja je začať so stavbou mostnej konštrukcie už v letných mesiacoch. Optimalizujeme pôvodný technický návrh s tým, že je tu predpoklad vybudovania takmer nového mostného objektu,“ priblížila Daša Jeleňová.
Pri rekonštrukcii mostov sa jedná o objekty, ktorých súčasný stav je charakterizovaný poškodenou hydroizoláciou, nefunkčným odvodnením, rozpadom betónu na nosnej a hlavnej konštrukcii.
Úsek cesty od stavebnín v Stropkove cez most ponad rieku Ondava až po Nový domov prejde plánovanou rekonštrukciou. Prvoradá je však projektová dokumentácia, na ktorú sa vyčlenilo 15 tisíc eur.
Ako uviedla hovorkyňa SÚC PSK poslednou akciou je úsek cesty 3. triedy (III/3581) Šandal – Radoma, kde poslanci PSK odsúhlasili na obnovu nevyhovujúceho a havarijného úseku cesty viac ako 115,5 tisíc eur. Stavebná úprava bude pozostávať prevažne z obnovy obrusnej vrstvy vozovky. Predpokladaný plán začatia je jún 2018.
„Cesta Šandal – Radoma je síce prejazdná, ale rozbitá, keďže slúžila ako alternatívna trasa do Prešova v období zosuvu miňovskej cesty. Na kompletnú rekonštrukciu tohto úseku bude potrebných 290 tisíc eur. Nateraz sa z rozpočtu pre tento úsek vyčlenilo 115 523 eur,“ uviedol Dušan Lukáč z komisie dopravy.
Ďalšie nedočerpané kapitálové výdavky vo výške 50 000 eur budú použité na dokončenie križovatky Brusnica s cestou I. triedy. „Čo sa týka cesty III/3575– križovatka s cestou I/15 – Brusnica, na ktorú boli vyčlenené finančné prostriedky v závere minulého roka, stavba nebola začatá z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, preto sa táto investícia presunula do aktuálneho roku 2018,“ priblížila hovorkyňa SÚC PSK.
Havarijný stav cesty Bžany – Domaša nebol nateraz v programe zasadnutia zastupiteľstva. „V blízkej dobe sa o tomto úseku určite bude rokovať. Tento úsek sa musí najprv majetkovo vysporiadať a až potom môže PSK pristúpiť k plánovaniu a financovaniu tohto úseku,“ povedal D. Lukáč.
Pôdohospodárska platobná agentúra schválila pre odstránenie najkritickejších úsekov tejto cesty príspevok vo výške 100 tisíc eur.
„Veľmi ma to potešilo, rovnako ako každá schválená investícia, ktorá pomôže zlepšiť kvalitu života ľudí v našom okrese. Je to výsledok zodpovednej práce poslancov, vedenia a zamestnancov Úradu Prešovského samosprávneho kraja ako aj Správy a údržby ciest PSK. Verím, že budeme pokračovať v nastúpenom trende,“ dodal vicežupan Martin Jakubov.

obrazok

Andrea Fecková | 16. 3. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 296x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou