smahu správy

Výzva pre školy od Tripolitany

Tripolitana – múzeum v troch mestách vzniklo 1. januára 2017. Tripolitana vystupuje ako jednotná organizácia s pomerne samostatnými organizačnými jednotkami. Krajské múzeum v Prešove, dnes Rákociho Palác a Kumšt, v Hanušovciach je to Kaštieľ a Archeopark Hanušovce a napokon v Stropkove je tretia zložka Tripolitany – Kaštieľ Stropkov – pôvodná pobočka prešovského múzea označovaná ako Mestské múzeum a galéria v Stropkove.

„Keď došlo k zlúčeniu múzeí v Prešove a v Hanušovciach, vnútorne som nesúhlasila s tým, aby Hanušovce boli iba akousi pobočkou Krajského múzea v Prešove. Hľadala som preto model, ako by toto spojené múzeum mohlo fungovať ako celok a zároveň aby dávalo dostatok priestoru jeho častiam. Tak vznikla myšlienka Tripolitany, múzea v troch mestách,“ uviedla riaditeľka Krajského múzea v Prešove.
Ako ďalej uvádza, Stropkov má zatiaľ iba stále výstavy. Sú venované bábikám zo sveta a bábikám z literatúry, ako aj dielu akademického maliara F. Veselého.
„Návštevníkov sa snažíme upozorniť na existenciu múzea honosnejšími i komornejšími výstavami. Z nich návštevnícky najúspešnejšia bola Mária, Matka Ježišova. Z menších výstav Hrady a hrádky Prešovského kraja, Od nížiny po Poloniny, Oblík, Erby miest a obcí PSK, či aktuálne výstavy PRED a PO alebo výstavu Cigáni,“ dodáva.
Výstava Jej veličenstvo, cisárovná Mária Terézia a jej doba patrila k najkrajším výstavám Tripolitany v roku 2017 vôbec, no v Stropkove nezarezonovala tak, ako sa očakávalo. „Školy takmer vôbec nevyužili možnosť zoznámiť sa s našou najväčšou panovníčkou prostredníctvom originálnych predmetov z jej doby, portrétov cisárovnej, jej príbuzných i šľachticov z doby jej panovania. Vystavené boli aj vzácne písomné pramene – urbáre, ktoré sú dôležitými dokladmi hospodárskeho života. Nehovorím, že o výstavu záujem nebol, ale rozhodne si zaslúžila väčšiu pozornosť,“ hodnotí M. Kotorová.
Turistický ruch nie je v našich končinách tak rozvinutý, aby Tripolitana hľadala svojho odberateľa iba v turistoch. Múzeum bez škôl nemôže dlhodobo existovať. Múzeum by malo byť doplnkom klasického školského vyučovacieho procesu. Poskytuje poznanie iným spôsobom, v iných priestoroch a inými metódami.
„Školy by mali túto ponuku využívať, ale prinútiť ich nemôžeme,“ konštatuje M. Kotorová.
Tripolitana a teda aj Kaštieľ Stropkov, ktorý je jej súčasťou, ponúka okrem štandardnej prehliadky aj prednášky šité na mieru podľa požiadaviek pedagógov a ich vyučovacích plánov.
„V stálej ponuke je možnosť svojrázneho vyučovania svetovej literatúry 19. storočia, začiatku 20. storočia prostredníctvom stálej výstavy Bábiky z literatúry. Som presvedčená, že žiaci by Annu Kareninu vnímali celkom inak ako na bežnej hodine v škole,“ vysvetľuje riaditeľka.
M. Kotorová už pred rokmi stavila v muzejníctve na interaktivitu a na zážitok. Z toho vzniklo jedinečné živé archeologické múzeum na Slovensku – Archeopark v Hanušovciach. Touto cestou interaktivity a zážitkového poznávania sa bude uberať celá Tripolitana.
„Návštevníkom popri tom budeme ponúkať stále aktívnejšie výstavy dopĺňané o nové technologické vymoženosti, školám netradičné vyučovanie a záujemcom prednášky v cykle Potulky dejinami,“ približuje plány Tripolitany riaditeľka.
Stropkovskú časť Tripolitany čaká príprava prvej skutočnej expozície, ktorá bude otvorená najneskôr v roku 2019. Paralelne s prípravami expozície tu budú prebiehať výstavy. Medzi najlukratívnejšie výstavy môžeme zaradiť Petrolejové lampy – funkčnosť a krása, ktorá bude dovezená od poľského partnera z Krosna.
„Bude to veľmi pekná výstava podporená Fondom na podporu umenia. Pre Stropkov som mala pripravený veľmi zaujímavý projekt nazvaný Škola na schodoch. Žiaľ v rámci Fondu na podporu umenia nebol tento projekt podporený. Nevzdávam sa a budeme hľadať finančné prostriedky iným spôsobom, aby sa tento zaujímavý projekt uviedol na impozantnom schodisku v Kaštieli do života,“ dodáva M. Kotorová.
Ako ďalej uvádza, návšteva múzea určite nie je chlebom každodenným a nič sa nestane, ak múzeum nikdy nenavštívime, ale je to presne tak, ako by sme nikdy neotvorili svoj album spomienok, alebo by sme nikdy nesiahli po pamiatke na prarodičov.
„Múzeum skrýva naše spoločenské spomienky, je našou spoločnou pamäťou. Žiť bez spomienok znamená ustavične začínať od začiatku, ustavične sa trápiť s tými istými problémami bez možnosti poučiť sa. História je naozaj učiteľkou života. Srdečne pozývam všetkých, ktorí sa chcú nechať poučiť o svojich dejinách a zároveň stráviť príjemný čas v inšpiratívnom prostredí historickej pamiatky, aby Kaštieľ v Stropkove, súčasť Tripolitany, navštívili,“ vyzýva v závere riaditeľka Krajského múzea v Prešove Mária Kotorová.
Neprináleží mi hodnotiť, či kritizovať školy alebo školský systém, je však potrebné, aby sme naše deti smerovali k poznávaniu histórie a k posilňovaniu národnej hrdosti.
Škola by mala byť miestom, kde sa deti cítia dobre a prostredie školy by malo byť podnetné.
Zážitkové vyučovanie je overená a čoraz obľúbenejšia forma vyučovania v praxi učiteľa. Pomocou prežívania žiaci efektívnejšie využívajú nadobudnuté poznatky a postoje v praktickom živote. Prostredníctvom zážitku a skúseností, ku ktorými určite patrí aj návšteva múzea, pomôcť žiakovi získať vedomosti, schopnosti a zručnosti tak, aby si ich osvojil na celý život.

obrazok obrazok obrazok

Andrea Fecková | 16. 3. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 218x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou