smahu správy

Čo skrývajú ruiny?

obrazokV Stropkove a jeho okolí chýbajú hodnoverné archeologické prieskumy. Hradu a ani mestu nevenovali pozornosť ani historici a stal sa pre nich len okrajovou záležitosťou. K objavom tejto vzácnej historickej pamiatky došlo až po náhodnom prieskume okolo farského rímskokatolíckeho kostola.

Domy, ktoré sa asanujú, stoja v archeologickej lokalite, kde sa nachádzala hospodárska budova a obytná časť hradu Peteovcov, hradby a jedna z piatich bášt. Pod baštou sa nachádzali dve veľké vinné pivnice.
V pivnici viechy sa našiel veľký kamenný blok a je veľký predpoklad, že patril k hradu.
„Mesto si objedná komerčného archeológa, ktorí bude poverený zostaviť tím. Pamiatkový úrad bude spolu s metodikom výskumu dohliadať na priebeh archeologického prieskumu a následne konzultovať výsledky,“ uviedol historik MsÚ Ľubomír Šmajda.
V predošlom týždni prebiehal archeologický výskum v súvislosti s úpravou NN siete na ulici Zámockej, ktorý sa čiastočne dotýka plochy zaniknutého hradu. Aktuálne prebiehajú práce na asanácii objektov, ktoré boli čiastočne na ploche hradného areálu, no nadzemné časti asanovaných domov bolo možné odstrániť.
„Krajský pamiatkový úrad Prešov v súvislosti s obnovou a prezentáciou hradu nateraz neeviduje žiadosť zo strany mesta Stropkov o určenie podmienok obnovy. Súčasťou rozhodnutia o obnove by bolo aj určenie podmienok realizácie archeologického výskumu. Archeologický výskum bude realizovaný až počas obnovy námestia v priestore zaniknutého Stropkovského hradu, nateraz nemáme vedomosť o jeho príprave resp. realizácii. Predpokladáme, že v aktuálnom čase sa veci dajú do pohybu v súvislosti s plánovanou 4. etapou obnovy námestia v Stropkove,“ uviedol Peter Harčar z KPÚ v Prešove.
Je potrebné zaoberať sa aj finančným krytím týchto výskumných prác. Ako primátor mesta uvádza, mesto čaká finančne náročný postup. „Máme ambíciu ísť krok po kroku, nechceme nič nezanedbať, ani nič neunáhliť,“ vysvetľuje primátor mesta Ondrej Brendza.
Stropkovský hrad je určite najstaršou historickou pamiatkou mesta a mal charakter strážneho hradu. Bol postavený na starej obchodnej ceste, ktorá viedla z juhu do Poľska.
Okrem obrannej funkcie bol dôležitým hospodárskym a spoločenským centrom a sídlom zemepánov Stropkova – najskôr Perényiovcov a potom Peteovcov. Každý zo zemepánov niečím prispel k rozvoju hradu aj mesta, ale najväčšie zásluhy na jeho rozvoji sa pripisujú Žigmundovi Peteovi.
Z pôvodného hradného zariadenia sa pre súčasnosť zachoval len rímskokatolícky kostol a niektoré sakrálne stavby pred ním, ktorý je aj v súčasnej dobe dominantou Stropkova.
Zachovala sa aj časť pôvodne gotického kaštieľa, ktorý bol neskôr renesančne prestavaný a dnes stojí neďaleko kostola.
Zaujímavé je aj stredoveké námestie, ktoré sa od základu mení a dostáva novú urbanistickú podobu z dávnejšej doby, a ktoré znova bude ozdobou Stropkova.
V Prešovskom štátnom archíve je uložený originál hradného plánu zo 14. mája 1767, na ktorom môžeme vidieť jeho päťuholníkový pôdorys, a z ktorého sa bude vychádzať pri archeologickom prieskume.
Pätnásteho mája 1814 vypukol v Stropkove veľký požiar. Zhorelo celé námestie a obeťou požiaru sa stal aj tento hradný komplex so stredovekými pamiatkami. Dokonca sa pri požiari roztavili aj zvony farského rímsko-katolíckeho kostola, ktorý bol ústrednou stavbou hradu.
Nádherný päťuholníkový hrad zanikol a ostalo po ňom len veľké rumovisko.
Dielo skazy požiarom zavŕšili obyvatelia mesta. Rozobrali hradby na stavby svojich domov a zo zvyškov rumoviska zasýpali vodné priekopy okolo hradu a ostatné prekážky po požiari.
Snahou mesta bude hradby vytiahnuť, zachovať a priblížiť sa k dávnej podobe hradu vychádzajúc z pôvodného hradného plánu.
Ambíciou mesta je mať zelenú oddychovú zónu, ktorá bude bezprostredne nadväzovať na jestvujúce námestie, a ktoré zároveň bude zohľadňovať pamiatkové územie bývalého hradu.

obrazok obrazok obrazok

Andrea Fecková | 9. 3. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 456x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou