smahu správy

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove

21. februára 2018 sa v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove konalo 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove.
Zasadnutie MZ bolo poznačené smutnou správou o úmrtí Oľgy Barburskej, bývalej vedúcej mestskej knižnice v Stropkove. Primátor O. Brendza, poslanci Mestského zastupiteľstva a ostatní prítomní si uctili jej pamiatku minútou ticha. Na zasadnutí MZ sa pojednávalo o zmenách v územnom pláne mesta Stropkov. Zmeny v ÚP sa dotýkali až 31 lokalít v Stropkove a jeho priľahlých častiach.

Územný plán si vyžaduje tzv. veľkú aktualizáciu, kde by boli zakomponované zmeny, ku ktorým došlo počas posledných rokov a ktoré nie sú v súčasnosti v súlade s platným ÚP mesta.
Zároveň mesto Stropkov eviduje niekoľko ďalších žiadostí občanov mesta, ktorí navrhujú dielčie zmeny lokálnych funkčných využití územia mesta, za účelom ich rozvoja.
Zmeny sa týkajú Ciolkovského ulice, ktoré boli vyvolané investičným zámerom firmy Alfastav Stropkov s.r.o. na Ciolkovského ulici pre výstavbu bytových domov a tiež zmeny funkčného využitia územia pred areálom Základnej školy na Mlynskej ulici, z verejnej zelene na plochy statickej dopravy.
Pojednávaná bola aj lokalita ul. Akad. Pavlova MsN, ktorá je v súčasnosti plochou občianskej vybavenosti. Navrhovanou zmenou je miestna komunikácia a teda návrh mesta na prepojenie ul. Akad. Pavlova – Hlinky cez areál nemocnice.
Poslanec MZ Martin Jakubov vyjadril nesúhlas s navrhovanou zmenou, keďže sa dotýka aj areálu nemocnice. „Je nutné komunikovať s majiteľmi nemocnice a inými dotknutými inštitúciami,“ uviedol poslanec MZ M. Jakubov.
V súvislosti so snahou mesta o obnovenie projekčných prác na preložke štátnej cesty 1. triedy 1/15 (obchvat mesta), po rokovaniach na Slovenskej správe ciest v Košiciach v auguste 2015 boli začaté práce na zmenách a doplnkoch, ktoré sa týkaju zmeny trasy preložky št. cesty 1/15 a z toho vyplývajúceho zrušenia ochranných pásiem agrochemického letiska v mestskej časti Sitníky.
Zmeny sú aj v dozornej rade spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Doterajšieho člena MUDr. Petra Obrimčáka vystrieda v dozornej rade primátor mesta JUDr. Ondrej Brendza.

Andrea Fecková | 2. 3. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 372x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou