smahu správy

V meste Stropkov je situácia pokojná

Na zasadnutí MZ bola vyhodnotená bezpečnostná situácia za druhý polrok 2017 v meste Stropkov a jeho okolí (Bokša, Sitník). Prioritným cieľom bolo zaistenie verejného poriadku.
Ako uviedol náčelník MsP Stropkov, z celkového pohľadu za sledované obdobie možno konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani teraz nebolo za spomínané obdobie zaznamenané na území Stropkova a jeho priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného poriadku. Na zasadnutí MZ bola vyhodnotená bezpečnostná situácia za druhý polrok 2017 v meste Stropkov a jeho okolí (Bokša, Sitník). Prioritným cieľom bolo zaistenie verejného poriadku.
Ako uviedol náčelník MsP Stropkov, z celkového pohľadu za sledované obdobie možno konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani teraz nebolo za spomínané obdobie zaznamenané na území Stropkova a jeho priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného poriadku.

Súčasný personálny stav Mestskej polície v Stropkove je 1 plus 5, preto je nevyhnutná úzka spolupráca s príslušníkmi OO PZ Stropkov. Hliadky Mestskej polície v rámci výkonu služby úzko spolupracovali s príslušníkmi OO PZ Stropkov pri narušovaní verejného poriadku. Táto súčinnosť je efektívna najmä počas piatkov a sobôt v nočnej dobe, prevažne po ukončení diskoték, hudobných podujatí a pod.
„Na základe vyššie uvedených skutočností, úroveň spolupráce hodnotím kladne. Hliadky MsP a OO PZ Stropkov sa denne v rámci výkonu služby kontaktujú a poskytujú si navzájom informácie,“ uviedol M. Harmada.
„Za sledované obdobie príslušníci MsP Stropkov preverili celkom 83 oznámení rôzneho charakteru od občanov, ktoré sa týkali rušenia verejného poriadku, nočného kľudu, priestupkov na úseku cestnej premávky, voľného pohybu psov a pod.,“ približuje náčelník MsP Stropkov M. Harmada.
V priebehu hodnoteného obdobia bolo na MsP Stropkov zistených 287 priestupkov, z ktorých 145 sa realizovalo v blokovom konaní a 142 priestupkov sa riešilo napomenutím a žiaden z priestupkov nebol odložený.
Novinkou je Miestna občianska poriadková služba. „MOPS fungujú od 1. 1. 2018. Určite si ich nástupom sľubujeme zlepšenie situácie. Vidíme už prvé výsledky. Viac očí v uliciach, viac informácii o protiprávnej činnosti. Určite sú prínosom a budú pomáhať nielen MsP Stropkov, ale aj občanom mesta,“ uviedol M. Harmada.
„Využívané tieto hliadky budú tiež pri jednorazových akciách, ako napríklad zápasy mestskej ligy a pod.. Ich prítomnosť je cítiť aj na cintoríne. Prínosom sú tiež pri riešení dopravnej situácie, vidíme ich na priechodoch pre chodcov. Toto je vlastne zmyslom. Trvanie tohto projektu je 36 mesiacov a členovia MOPS budú ešte zaškolení a ešte viac prospešní. Ide jar, treba zabezpečiť bezpečnosť a poriadok na športoviskách, ihriskách, v oddychovej zóne Pod vlekom, aj volejbalové, futbalové zápasy, mestské akcie vo všeobecnosti. Myslím si, že budú pre nás všetkých prínosom,“ pokračoval primátor mesta O. Brendza.
„V meste máme 17 kamier, zapojiť kameru je najmenej. Komplikované je však zabezpečiť vedenie a signál, ak hovoríme o mestskej časti Bokša. Treba fotiť, treba všetko hlásiť. Máme právnu úpravu ako sa s vandalizmom vysporiadať,“ uviedol O. Brendza k otázke vandalizmu, ktorú zaznamenali obyvatelia v oddychovej časti Bokša.
„Mesto však neuvažuje s navýšením počtu členov MsP,“ dodal primátor na záver.

Andrea Fecková | 2. 3. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 250x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou