smahu správy

Ďalšia etapa revitalizácie Námestia SNP

Asanácia domov na námestí

Po dlhých rokoch sa radnici podarilo dohodnúť s majiteľmi nehnuteľností na Námestí SNP na ich odkúpení.

Poslanci vyčlenili na odkúpenie spomínaných nehnuteľností 400 000 eur. „Dohodnutá a uznesením 14 poslancov mestského zastupiteľstva schválená kúpna cena bola v prvej splátke vyplatená v roku 2017, obom rodinám po 100 000 eur. V prvom polroku 2018 bude vyplatená druhá splátka a v druhom polroku 2018 bude vyplatená aj tretia splátka obom rodinám,“ uviedol primátor mesta Ondrej Brendza.
Ako ďalej primátor mesta uvádza, celková suma 200 000 eur pre každú rodinu bude vyplatená do konca volebného obdobia a náklady na výkup sú hradené z vlastných finančných prostriedkov mestského rozpočtu bez akéhokoľvek úverového zaťaženia.
„Asanácia prebieha na základe tzv. búracieho povolenia, ktoré vydal miestne a vecne príslušný stavebný úrad. Celý proces realizujeme v úzkej súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom. Samotný archeologický výskum môžeme začať až po ukončení búracích prác, ktoré realizuje mestský podnik Služba. Vykúpené pozemky tvoria až tretinu celého námestia,“ vysvetľuje Ondrej Brendza.
V rámci výskumných prác sa musí brať do úvahy aj fakt, že sa na námestí počas celého roka konajú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a duchovné podujatia v blízkom sanktuáriu.
„Zaoberať sa musíme aj finančným krytím výskumných prác. V tejto chvíli sme na začiatku, čaká nás dlhý a finančne náročný postup. Máme však ambíciu ísť krok po kroku, nič nezanedbať a nič neunáhliť,“ vysvetľuje ďalej primátor O. Brendza.
Štvrtá etapa rekonštrukcie námestia bude predmetom odborných diskusií na rôznych úrovniach. Ambíciou mesta je mať zelenú oddychovú zónu, ktorá bude bezprostredne nadväzovať na jestvujúce námestie, a ktoré zároveň bude zohľadňovať pamiatkové územie bývalého hradu.
„Teší ma, že memorandum o spoluprácu s VSD, a. s. Košice prináša ovocie. Zámocká ulica je prirodzenou súčasťou nášho námestia. Je však zároveň v stave, ktorý nezodpovedá naším predstavám, no hlavne nezodpovedá požiadavkám obyvateľov tejto ulice,“ priznáva primátor mesta.
Primátor O. Brendza uviedol, že predmetom združenej investície bude chýbajúca plynofikácia časti tejto ulice z rozpočtových prostriedkov mesta. Súčasne prebehne v réžii VSD, a. s. komplexná rekonštrukcia NN siete a uloženie kábla do chodníka.
„V rámci tejto rozsiahlej akcie tam mesto vybuduje aj nové verejné osvetlenie a do zeme bude uložené aj optické vedenie spoločnosti Antik. Okrem toho budú z územia pred kaštieľom a sanktuáriom odstránené aj drevené stĺpy spoločnosti Slovak Telekom. Na akcii sa teda podieľa viacero investorov, vrátane mesta, ktoré celý postup naplánovalo a koordinuje prostredníctvom Odboru výstavby a mestského podniku Služba. Poslednou etapou rekonštrukcie Zámockej ulice bude nový chodník,“ dodal O. Brendza.
Územie pred kaštieľom bude mesto riešiť počas štvrtej etapy revitalizácie námestia, v rámci ktorej chce mesto riešiť aj problém parkovania.
Všetky tieto práce sa plánujú ukončiť 15. júla 2018, kedy sa bude konať mariánsky odpust.
foto: Slavomír Petranin

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok

Andrea Fecková | 23. 2. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 597x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou