smahu správy

Chrípka naberá na sile

Ako informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku, v okrese Stropkov v 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 332 akútnych respiračných ochorení.

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia bola 67,8/100 000 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 65,40%. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 6–14 rokov a 15–19 ročných obyvateľov.
RÚVZ vo Svidníku ďalej informoval o zrušení výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ Konštantínova a v ZŠ Hrnčiarska v Stropkove.
Chorobnosť žiakov na ZŠ Konštantínova narástla v prvom týždni na 28,55% a v druhom týždni až na 28,28%, informoval riaditeľ ZŠ Konštantínova R. Jankanič.
V ostatných školách v Stropkove sa chorobnosť neprejavuje vo zvýšenej miere a teda sa neplánujú zaviesť protichrípkové opatrenia. Školy dbajú na prevenciu a upozorňujú svojich žiakov na dodržiavanie hygienických zásad a zdravú životosprávu.
Triedy a učebne pravidelne a intenzívne vetrajú.
Chorobnosť sa v školách pohybuje okolo 10%, čo je počas školského roka bežný jav. Situácia na školách sa monitoruje.
Chrípka je infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva rýchlo sa šíriaci a premenlivý vírus. Prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Nástup chrípky je náhly, z plného zdravia. Chrípková sezóna trvá od októbra do konca apríla a dáva vedieť o sebe každý rok. Ide o závažné ochorenie, ktorým sa nakazí 5–15 % populácie.
Úrad verejného zdravotníctva potvrdzuje nárast chorobnosti na Slovensku o 116,7% v porovnaní s predošlým týždňom. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji.
Pre chrípkovú sezónu 2017/2018 sú v Slovenskej republike k dispozícií dva druhy očkovacích látok. „Pravidelne si umývajte ruky mydlom a vodou, pri kýchaní a kašľaní si zakrývajte nos i ústa vreckovkou a použité vreckovky likvidujte, ak ste chorí ostaňte doma“, odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR.

Andrea Fecková | 16. 2. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 263x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou