smahu správy

ZŠ Konštantínova na 10. mieste v Prešovskom kraji

obrazokINEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorej poslaním je podpora potrebných ekonomických a sociálnych reforiem v SR, najmä prostredníctvom výskumu, vývoja a šírenia informácií a podpory verejnej diskusie. Každoročne zostavuje rebríček najlepších základných škôl v jednotlivých krajoch. Kritériami pri hodnotení škôl sú výsledky celonárodných testov v 9. ročníku (Testovanie 9) a mimoriadne výsledky žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, výber ktorých zostavuje ministerstvo školstva. Medzi ďalšími ukazovateľmi je počet žiakov, počet kvalifikovaných pedagógov, výsledky školskej inšpekcie.

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.
Daný rebríček však môže byť dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka.
„Naša škola v rámci Prešovského kraja získala v slovnom hodnotení a v škálovaní od 0 do 10 skvelých 7,5 bodov a ocitla sa v rozpätí 7 – 7,9, čo ju zaradilo medzi školy s výbornými výsledkami žiakov a celkovo sa umiestnila na 10.mieste. Výsledok hodnotenia školy považujeme za akúsi satisfakciu za obrovské snaženie sa nielen žiakov, ale aj pedagógov, ktorí berú svoju prácu ako poslanie a záleží im na kvalite vyučovania. Uvedomujúc si, že pracovné prostredie je jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú výkony žiakov, snažíme sa o to, aby sme im vytvorili v škole čo najpríjemnejšiu atmosféru. Všetko sa to deje ale v rámci našich možností,“ uviedol riaditeľ ZŠ Konštantínova Róbert Jankanič. Ďalej dodal, že základná škola sa tento rok preto teší aj z výmeny svietidiel v telocvični, na multifunkčnom ihrisku, z opravy poškodenej fasády na stenách pri vchode do budovy, z namontovania teplovzdušného ohrievača do telocvične, z obložených stĺpov v telocvični, z postavenia certifikovaného detského ihriska, z elektronickej časomiery zakúpenej do krytej plavárne, zo zakúpenia novej panvice do školskej jedálne, zo začiatku výstavby školskej záhrady, zo zapojenia sa do projektov Modernizácia učební, V ZŠ úspešnejší, či do národného projektu Operačný program ľudské zdroje – praxou k zamestnaniu. „Výsledky hodnotenia nás však aj k niečomu zaväzujú, a preto dúfame, že budúci rok bude pre nás rovnako úspešný. Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom aj rodičom za tento krásny výsledok v hodnotení INEKO,“ dodal v závere riaditeľ.

obrazok

Gréta Očkayová | 10. 11. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 278x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou