smahu správy

Vysviacka kaplnky sv. Barbory

Počas 1. novembra, Sviatku všetkých svätých, sa na cintorínoch konajú omše alebo pobožnosti za duše zosnulých. Súčasťou pobožnosti konanej v Dome nádeje na miestnom cintoríne v Stropkove bola aj vysviacka kaplnky, ktorá sa nachádza pri vstupnej bráne na mestský cintorín.

Kaplnka sv. Barbory patrí k vojenskému cintorínu, k miestu posledného odpočinku padlým vojakom bojujúcich v 1. sv. vojne, alebo tých, ktorí zomreli na následky zranení. Zrekonštruovaná a opravená bola z prostriedkov Ministerstva vnútra SR a z rozpočtu mesta, ako súčasť projektu obnovy vojenského cintorína. Komplexnou opravou prešiel jej interiér, vrátane sôch a obrazov, fasáda, okná, dvere, strecha, dažďové zvody a okolie kaplnky. Táto kaplnka nám má pripomínať historické udalosti z obdobia epidémie cholery a tragické udalosti 1. sv. vojny, ktoré postihli naše mesto i jeho okolie.
Verejnosť ju bude môcť navštíviť a v modlitbách na svojich blízkych spomínať vždy počas Sviatku všetkých svätých a Dňa pamiatky zosnulých.
V auguste 1831 postihla mesto Stropkov epidémia cholery. Podľa zápisov v stropkovskej matrike zomrelých od 10. augusta zomrelo v tom mesiaci 36 a v septembri 19 ľudí. Na pamiatku cholery dal čižmár Ján Fertinský postaviť na stropkovskom cintoríne kaplnku sv. Barbory a 18. augusta 1832 jej zapísal fundáciu na svoj majetok v sume 20 strieborných (alebo 50 zlatých konvenčnej mince) s tým, aby sa v nej do roka odslúžili tri sväté omše – jedna na sv. Barboru, druhá na pamiatku zosnulých a tretia na krížove dni, niektorá z nich za jeho rodinu alebo príbuzných. Fundáciu správca stropkovskej farnosti spečatil výnimočne pekne vyhotoveným typáriom – pečaťou fary. Jej obraz tvorí monštrancia s kruhopisom SIGILLUM PAROCHIAE STROPKOVIENSIS. Fundácia bola vyhotovená v slovenčine i v maďarčine (zrejme na želanie košického biskupa Imricha Paluďaia). Obidve fundácie vlastnoručne podpísali fundátor i farár Juraj Halás a slovenské znenie krížikmi aj richtár Jozef Jašo a prísažní Andrej Michalko a Ján Glinský.
Zdroj: BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: vydavateľstvo Gradus, 1994 , str. 90, ISBN 80–901392–5–6.

obrazok obrazok

Gréta Očkayová | 10. 11. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 263x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou