smahu správy

Ako je to s plánovanou výstavbou nových polyfunkčných domov za Domom služieb

obrazok„Mesto má vypratať stavby a odovzdať ich uchádzačovi do 15. júla 2017“

Mesto v týchto dňoch uzavrelo proces verejnej obchodnej súťaže na výstavbu polyfunkčných domov na ulici Hrnčiarskej v širšom centre mesta. V lokalite sa v súčasnosti nachádzajú dva mestské nehnuteľnosti zo 60-tych rokov, ktoré budú v rámci realizácie projektu asanované. Architektonickú štúdiu na nové objekty, päť polyfunkčných domov, schválili poslanci v júni minulého roka.

Samospráva následne zabezpečila potrebnú dokumentáciu pre územné konanie. „Víťaz verejnej súťaže v najbližšom období odkúpi od mesta stavebnú parcelu, objekty určené na asanáciu, dokumentáciu pre územné rozhodnutie a následne pristúpi k samotnej realizácii projektu,“ zhrnul primátor mesta Ondrej Brendza.
Na výzvu verejnej obchodnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie súboru štyroch zmlúv zareagoval jeden uchádzač, ktorý sa stal zároveň aj jej víťazom. Po tom, čo mu mesto oznámilo výsledok verejnej obchodnej súťaže, mu do konca apríla predloží návrh kúpnej zmluvy na predaj projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. „Následne s ním bude predmetná zmluva uzavretá. Do 60 dní od podpisu tejto kúpnej zmluvy uchádzač odovzdá projekty pre stavebné povolenie pre súbor polyfunkčných domov a priľahlé parkovisko pod Domom služieb a taktiež bezodplatne mestu odovzdá aj dokumentáciu na parkovisko.“
Najneskôr do 90 dní požiada investor o stavebné povolenie na výstavbu domov. Do 60 dní od odovzdania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s ním budú následne podpísané zmluvy – zmluva o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj novovytvorených pozemkov, kúpna zmluva na odpredaj stavieb a bezodplatná zmluva o prevode práv a povinností stavebníka.
„Po nadobudnutí vlastníctva požiada o vydanie búracieho povolenia na jestvujúce stavby, ktoré má mesto za povinnosť vypratať a odovzdať uchádzačovi do 15. júla 2017. Po nadobudnutí právoplatnosti búracieho povolenia je povinný spomínané stavby asanovať do 60 dní,“ ozrejmil primátor.
Od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia je povinnosťou investora do 15 mesiacov predložiť žiadosť o kolaudáciu nových stavieb. Sankcia za nedodržanie termínu kolaudácie je 10 tisíc eur za každý začatý mesiac omeškania, uvádzajú stanovené podmienky.

obrazok

Gréta Očkayová | 21. 4. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 333x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou