smahu správy

Rekonštrukcia ciest a chodníkov v ďalších lokalitách v Stropkove

Mesto Stropkov zrealizovalo v roku 2017 najrozsiahlejšiu investičnú akciu zameranú na rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev za posledných 25 rokov.

„Tak z finančného, ako aj technického hľadiska išlo o náročnú akciu, ktorej predchádzala dôkladná príprava podkladov, nevyhnutnej dokumentácie a jej súčasťou bol aj prísny proces verejného obstarávania. Jeho výsledkom bol podpis zmluvy s dodávateľom stavebných prác, spoločnosťou Strabag, s.r.o., Bratislava,“ uviedol primátor Ondrej Brendza.
Celý proces výberu dodávateľa od vyhlásenia verejného obstarávania po podpis zmluvy trval bezmála štyri mesiace – od apríla do augusta 2017.
Počas rekonštrukcie chodníkov na ul. Ondavskej upozorňovali nielen poslanci na zle pripravené podložie pod asfaltovou vrstvou a chýbajúce obrubníky.
„Samotná realizácia sa dotkla 25 lokalít v Stropkove. Je potrebné uviesť, že sa vyskytli aj problémy, ktoré sa zvyknú vyskytnúť pri akciách podobného charakteru a podobného rozsahu. Treba zdôrazniť, že išlo o rekonštrukciu a pri tomto druhu prác sa jednoducho nedá na sto percent naplánovať, predvídať a rozpočtovať všetky položky prác, ako je tomu napríklad pri vybudovaní nových komunikácií či chodníkov. Je to rovnaké, ako keď robíte stavebnú rekonštrukciu doma. Každý, kto rekonštruoval uzná, že jednoduchšie je stavať novú stavbu od základu ako opravovať starú,“ dodal O. Brendza.
Nad celou investičnou akciou mal technický dozor odborne spôsobilý zamestnanec z Odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ spolu s vedúcim tohto odboru, ktorý je spôsobilý na túto oblasť stavebníctva a riaditeľom mestského podniku Služba s rovnako odborne spôsobilou osobou.
„Pri preberaní prác bol 30. novembra 2017 vypracovaný zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Každý jeden úsek bol skontrolovaný a v prípade nedostatkov sme zhotoviteľovi uložili termín na ich odstránenie. Ten sme stanovili do 31. mája 2018. V týchto dňoch prebieha ich odstraňovanie, vrátane úseku na ulici Ondavskej. Je potrebné povedať, že okrem nedostatkov, ktoré boli zrejmé pri preberaní jednotlivých úsekov, objavili sa aj ďalšie chyby a nedostatky v iných lokalitách. Aj v tomto prípade bude mesto postupovať v zmysle zmluvy o dielo a v súlade s platnou legislatívou,“ doplnil primátor.
Ako ďalej O. Brendza uvádza napriek vzniknutým nedostatkom hodnotí mesto túto investičnú akciu ako úspešnú a rovnako tak to vníma aj široká verejnosť a väčšina poslancov MsZ, keďže po dlhých desaťročiach dostali nový povrch aj cesty a chodníky, ktoré boli okrajom záujmu vedenia samosprávy. V podobnom trende chce mesto pokračovať aj v budúcnosti a už čoskoro sa začne s ďalšou etapou rekonštrukcie.
„Jej predmetom bude napríklad ul. Hrnčiarska od Mlynskej po potraviny Zóna, nový povrch dostane chodník Sitník, cesta ku garážam na ul. Gen. Sázavského a ul. Hlavnej. Pristupujeme k rozšireniu parkoviska na ul. Hrnčiarskej za blokom B48 a A2 a zrekonštruujeme úseky v ďalších lokalitách. Som rád, že aj v tomto sa podarila nájsť zhoda vo vedení mesta i v zastupiteľstve, bez ktorých by nebolo možné zrealizovať nielen túto akciu, ale ani ďalšie aktivity v meste,“ dodal v závere primátor.
Obyvatelia Stropkova tak nebudú mať chodníky a cesty porezané a poplátané ani v 50 odtieňoch šedej. Dôraz sa znova kladie na určenie si priorít a systematickosť.

obrazok obrazok

Andrea Fecková | 11. 5. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 1107x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár
[1] Predvolebné chodníky
frimar 16. 5. 2018 o 09.17 hod. IP: 82.119.120.XXX

Nech si p. primátor ide pozrieť „predvolebné“ chodníky v časti ulíc Ružová, Kvetná, Záhradná,… Cez tenký asfalt, pod ktorý sa nerobil žiadny podklad už začína vychádzať tráva. Jedno šťastie (alebo škoda?), že tento rok nebola poriadna zima, pretože chodník, ktorý bol robený na jeseň, by už vlastne ani nebol.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou