smahu správy

Cenník inzercie

Cena ročného predplatného týždenníka Stropkovské Spektrum je 20,– €

Vážení inzerenti,

ak máte záujem inzerovať v Stropkovskom Spektre, môžete sa rozhodnúť pre inzerát v občianskej inzercii, v rámčeku alebo plošný inzerát.

OBČIANSKA INZERCIA:
(Predám, Kúpim, Rôzne…)
Cena: 0,20 €/slovo

INZERÁT V RÁMČEKU:
Inzerát je v rámčeku bez ďalšej grafickej úpravy.
Cena: 0,40 €/slovo

PLOŠNÝ INZERÁT:
Cena závisí od veľkosti plochy inzerátu. Sadzba za 1 cm² je 0,50 € na inzertnej strane a 0,95 € na titulnej strane. Šírka inzerátu je prispôsobená šírke stĺpcov 4,3 cm 8,7 cm 13,1 cm 17,5 cm a výška max. 26,7 cm.

Smútočné oznámenie, spomienka, blahoželanie:
Cena: 4,90 €

Vianočné, novoročné,… blahoželanie:
Cena: 10,– €

Poďakovanie sponzorom, komerčný platený oznam
Cena: 5,– €

Platené oznamy, pozvánky na podujatia:
Cena: 13,– €

Výberové konania:
Cena: 0,50 € za 1 cm2 plochy.

ZĽAVY INZERCIE

Pri štyroch a viacerých uverejneniach platí zľava 20 %.

Termín uzávierky inzercie čísla, ktoré vyjde v pondelok, je vždy v piatok predchádzajúci týždeň do 14.00 hod.

Inzerát je možné uhradiť:

1. v hotovosti v redakcii

2. poštovou poukážkou typu H 2. triedy na adresu: Spektrum Stropkov s.r.o., Námestie SNP 16, 091 01 Stropkov. Kópiu ústrižku o zaplatení poslať včas na e-mail:
redakcia[zavináč]espektrum[bodka]sk

3. priamo na náš účet:

  Banka   Slovenská sporiteľňa, a.s.
  SWIFT/BIC   GIBASKBX
  IBAN   SK2209000000000620616762
  Číslo účtu/kód banky   0620616762/0900

potvrdený príkaz na úhradu prosíme poslať e-mailom na adresu:
redakcia[zavináč]espektrum[bodka]sk

4. po dohode až po vystavení faktúry na číslo účtu redakcie

V prípade akýchkoľvek ďalších informácií týkajúcich sa inzercie nás kontaktuje e-mailom, prípadne na telefónnom čísle 054/742 3895.

Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou