smahu správy

Poslanci schválili zmenu lokalitného programu

Záver posledného stretnutia poslancov na mestskom zastupiteľstve bol venovaný návrhu na zmenu lokalitného programu pre spracovanie a odsúhlasenie zmien a doplnkov územného plánu mesta. V súčasnosti má Stropkov platný Územný plán mesta, ktorý bol schválený ešte 8. decembra 1995.

Odvtedy na území mesta došlo k mnohým stavebným či vlastníckym zmenám. Plán z roku 1995 riešil územie, ktoré malo mesto ešte pred rokom 1989, následne sa začal pripravovať nový územný plán so zmenami a doplnkami, ktorý je zahrnutý a platný od roku 1995 doteraz. Návrh a ďalšie náležitosti prítomným preniesol vedúci Odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia, Ladislav Dubas. „Impulz pre zmenu nastal v roku 2002, keď mesto pripravilo zmeny a doplnky územného plánu č. 1, ktoré riešili všetky nezrovnalosti s plánom z 1995 roku. Tieto zmeny a doplnky boli pripravované na štyrikrát.“ Nakoniec sa zmeny a doplnky podarilo schváliť. Proces schvaľovania trval od roku 2003 do roku 2013. „Hlavným dôvodom prečo nebolo možné skôr schváliť zmeny a doplnky bol ten, že mesto nevedelo trasovanie rýchlostnej komunikácie R 4 a z toho dôvodu nebolo možné zakomponovať R4, na ktorej sa rozbehli práce na odklonení z trasy Svidník – Giraltovce -Prešov na trasu Svidník – Stropkov – Lomné – Hanušovce – Lipníky – Prešov. Rozbehli sa práce na zmene trasovania R4, pozastavil sa územný plán a čakalo sa, ako dopadne schvaľovací proces zo strany ministerstva. Počas 4 rokov sa k výsledku nepodarilo dopracovať, teda ani územný plán mesta ju nemohol riešiť.“ V pôvodnom územnom pláne mesta Stropkov z roku 1995 nebola trasovaná R4, ale obchvat mesta. V roku 2010 sa vo vedení mesta rozhodlo nečakať na rozhodnutie štátnych orgánov a začalo sa venovať obchvatu a zmenám doplnkov č. 1. Pri schvaľovaní došlo k zamietavému stanovisku leteckého úradu bola pretrasovaná trasa obchvatu mimo letiska, ktoré je na Sitníku. Následne v roku 2013 boli tieto zmeny a doplnky leteckým úradom schválené. „Čo sa týka druhej zmeny, v priebehu rokov 2014 – 2015 boli schválené Zmeny a doplnky č. 2, vyvolané investičným zámerom firmy Alfastav Stropkov, kde sa jednalo o zmenu funkčného využitia územia na Ciolkovského ulici, pre výstavbu bytových domov a zmeny funkčného využitia územia pred areálom Základnej školy na Mlynskej ulici, z verejnej zelene na plochy statickej dopravy.“ V súvislosti so snahou mesta obnoviť práce na preložke štátnej cesty 1/15 – obchvate mesta, po rokovaniach so Slovenskou správou ciest boli v auguste 2015 začaté práce na zmenách a doplnkoch č. 3, týkajúce sa zmeny trasy preložky spomínanej cesty a z toho vyplývajúceho zrušenia ochranných pásiem agrochemického letiska. Z dôvodu riešenia rozporných stanovísk dotknutých orgánov, proces obstarávania doposiaľ ukončený nebol.
Nateraz mesto v spolupráci s autorom Územného plánu a predchádzajúcich zmien a doplnkov pripravilo návrh lokalitného programu riešenia č. 4. „Nakoľko medzi zahájením prác na zmenách a doplnkoch č. 1 v roku 2003 a ich schválením v roku 2013 uplynula pomerne dlhá doba, už počas prípravy zmien a doplnkov č. 2 bolo zrejmé, že si územný plán vyžaduje aktualizáciu , kde by boli zakomponované zmeny, ku ktorým došlo počas posledných rokov a ktoré nie sú v súčasnosti v súlade s platným územným plánom mesta. Zároveň evidujeme niekoľko žiadostí od občanov, ktorí navrhujú dielčie zmeny lokálnych funkčných využití územia mesta za účelom ich rozvoja,“ informoval Dubas. V súčasnosti sa pripravuje novela stavebného zákona. Tá by mala nanovo zadefinovať tzv. čierne stavby, medzi ktoré majú patriť nielen nepovolené stavby, ale všetky stavby, ktoré nie sú v súlade s územnými plánmi miest a obcí.

Gréta Očkayová | 23. 3. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 225x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou